Matematika: 2. střední škola

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Geometrické konstrukce: mix

Operace a vlastnosti v rovině

Podobnost

Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Body: mix

Délka úsečky v rovině

Vektory: pojmy

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vzájemná poloha vektorů

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Vektory: skalární součin

Operace s vektory: mix

Parametrické rovnice přímky v rovině

Obecná rovnice přímky v rovině

Vzájemná poloha přímek v rovině

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Přímky: mix

Elipsa

Hyperbola

Kuželosečky: mix

Geometrie: mix

Geometrie: mix

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Úpravy výrazů s více proměnnými

Lomené výrazy

Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Vlastnosti funkcí

Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Lineární funkce: mix

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Hodnoty goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: vztahy a vzorce

Kombinatorika

Kombinační čísla

Popisná statistika

Absolutní a relativní četnost

Finanční pojmy a principy

Finanční produkty: pojmy

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence