Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Geometrické konstrukce: mix

Operace a vlastnosti v rovině

Podobnost

Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Souřadnice bodů v prostoru

Vzdálenost bodů v rovině

Vzdálenost bodů v prostoru

Délka úsečky v rovině

Souřadnice vektoru

Velikost vektoru

Vzájemná poloha vektorů

Vektory: násobení konstantou, součet, rozdíl

Vektory: skalární součin

Přímky

Parametrická rovnice přímky v rovině

Obecná rovnice přímky v rovině

Vzájemná poloha přímek v rovině

Vzájemná poloha přímky a bodu v rovině

Geometrie: mix

Geometrie: mix

Typy a vlastnosti funkcí

Základní typy funkcí

Vlastnosti funkcí

Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Lineární funkce: mix

Goniometrické funkce

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Hodnoty goniometrických funkcí

Goniometrické funkce: vztahy a vzorce

Kombinatorika

Kombinační čísla

Popisná statistika

Absolutní a relativní četnost

Finanční pojmy a principy

Finanční produkty: pojmy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence