Psaná odpověď – 6. třída (6. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 6. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Čísla
Zaokrouhlování velkých čísel
Násobení a dělení
Násobení víceciferné
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Počítání a logické myšlení
Počítání s nápadem
Doplňování řad: počítání
Kombinace operací: mix
Kladná a záporná čísla
Počítání se zápornými čísly   
Dělitelnost
Největší společný dělitel   
Nejmenší společný násobek   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   

Geometrie

Rovinné útvary
Trojúhelník
Trojúhelník: obvod na mřížce
Obdélník, čtverec
Obdélník, čtverec: obvod na mřížce
Obdélník, čtverec: obvod
Obsah, obvod
Obvod (na mřížce)
Obsah (na mřížce)
Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obvod na mřížce: čtverec, obdélník, trojúhelník
Obvod: čtverec, obdélník, trojúhelník
Objem, povrch
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr

Jednotky, míry

Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky hmotnosti   

Ukázky

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Dělení víceciferné

Tabulka malé násobilky

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence