Psaná odpověď – 5. třída (5. ročník)

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Vybrána třída: 5. třída (úzký výběr)

Aritmetika

Čísla
Zaokrouhlování velkých čísel
Čísla: mix
Sčítání a odčítání víceciferné
Sčítání a odčítání nad 100
Násobení a dělení
Malá násobilka   
Tabulka malé násobilky
Násobení víceciferné
Dělení se zbytkem   
Dělení víceciferné
Násobení a dělení: mix
Počítání: kombinace operací
Pořadí operací, závorky   
Číselné soustavy
Římské číslice   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky
Poznávání zlomků   

Geometrie

Rovinné útvary
Obdélník, čtverec
Obdélník, čtverec: obsah na mřížce
Obdélník, čtverec: obsah
Obsah, obvod
Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky   
Obsah na mřížce: čtverec, obdélník
Obsah: čtverec, obdélník
Obsah, obvod: mix
Objem, povrch
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr

Jednotky, míry

Čas
Jednotky času   
Jednotky
Jednotky délky   
Jednotky času   

Ukázky

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 6 a 9?

Obsah (na mřížce)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Násobení desetinných čísel

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence