Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání a logické myšlení

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Kladná a záporná čísla: mix

Aritmetika: Dělitelnost

Podmínky dělitelnosti

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: mix

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Porovnávání desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Prostorová představivost

Řezy krychle

Geometrie: Objem a povrch

Povrch jehlanu

Povrch hranatých těles

Povrch kužele

Povrch koule

Povrch kulatých těles

Objem jehlanu

Objem hranatých těles

Objem kužele

Objem koule

Objem kulatých těles

Objem, povrch: mix

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Vztahy grafů a tabulek

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence