Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání a logické myšlení

Aritmetika: Dělitelnost

Podmínky dělitelnosti

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Počítání s procenty

Procenta: mix

Geometrie: Obsah a obvod

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Obsah (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah kruhu (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obvod rovnoběžníku

Obvod lichoběžníku

Obvod kruhu, délka kružnice

Délka oblouku

Obvod: mix

Obsah rovnoběžníku

Obsah lichoběžníku

Obsah kruhu

Obsah kruhové výseče

Obsah: kombinace útvarů

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Polopřímky a poloroviny

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy průřezově

Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině

Středová souměrnost

Otočení

Shodnost

Podobnost

Určení zobrazení v rovině

Geometrie: Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Vzdálenost bodů v rovině

Diskrétní matematika: Množiny

Vennovy diagramy

Diskrétní matematika: Logika

Logické výroky

Finanční gramotnost: Počítání s penězi

Převody měn

Počítání s penězi: mix

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Spojnicové grafy

Bodové grafy

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence