Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání a logické myšlení

Slovní úlohy na výpočet věku

Slovní úlohy: těžké

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Výrazy s absolutní hodnotou

Psaná odpověď: střední

Kladná a záporná čísla: mix

Kladná a záporná čísla: mix

Psaná odpověď: střední

Aritmetika: Dělitelnost

Podmínky dělitelnosti

Křížovka dělitelnosti

Přesouvání: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: mix

Procenta: mix

Slovní úlohy: těžké

Geometrie: Prostorová představivost

Řezy krychle

Řezy krychle

Rozhodovačka: lehké

Geometrie: Geometrické pojmy

Geometrie: Geometrické konstrukce

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

Mřížkovaná: lehké
0/7

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu

Psaná odpověď: těžké

Jednotky objemu

Jednotky objemu

Psaná odpověď: těžké

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Vztahy grafů a tabulek

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence