Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání a logické myšlení

Slovní úlohy na výpočet věku

Slovní úlohy: těžké

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Výrazy s absolutní hodnotou

Psaná odpověď: střední

Kladná a záporná čísla: mix

Kladná a záporná čísla: mix

Psaná odpověď: střední

Aritmetika: Dělitelnost

Podmínky dělitelnosti

Křížovka dělitelnosti

Přesouvání: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: mix

Procenta: mix

Slovní úlohy: těžké

Geometrie: Prostorová představivost

Řezy krychle

Řezy krychle

Rozhodovačka: lehké

Geometrie: Geometrické pojmy

Geometrie: Objem, povrch

Objem: jehlan

Objem: jehlan

Rozhodovačka: střední

Objem: jehlan

Psaná odpověď: střední

Objem: jehlan

Psaná odpověď: těžké

Povrch: jehlan

Povrch: jehlan

Psaná odpověď: střední

Povrch: jehlan

Psaná odpověď: těžké

Povrch: jehlan

Rozhodovačka: střední

Objem: kužel

Objem: kužel

Psaná odpověď: střední

Objem: kužel

Rozhodovačka: střední

Objem: kužel

Rozhodovačka: těžké

Povrch: kužel

Povrch: kužel

Psaná odpověď: střední

Povrch: kužel

Rozhodovačka: těžké

Objem: koule

Objem: koule

Psaná odpověď: střední

Objem: koule

Rozhodovačka: střední

Objem: koule

Rozhodovačka: těžké

Povrch: koule

Povrch: koule

Psaná odpověď: střední

Povrch: koule

Rozhodovačka: těžké

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Objem hranolu a jehlanu

Přesouvání: střední

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Psaná odpověď: střední

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Povrch hranolu a jehlanu

Přesouvání: střední

Objem: koule, válec, kužel - mix

Objem: koule, válec, kužel - mix

Přesouvání: střední

Objem: koule, válec, kužel - mix

Psaná odpověď: střední

Objem: koule, válec, kužel - mix

Rozhodovačka: střední

Objem: koule, válec, kužel - mix

Rozhodovačka: těžké

Povrch: koule, válec, kužel - mix

Povrch: koule, válec, kužel - mix

Přesouvání: střední

Povrch: koule, válec, kužel - mix

Psaná odpověď: střední

Povrch: koule, válec, kužel - mix

Rozhodovačka: těžké

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: mix

Psaná odpověď: střední

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Krok po kroku: střední

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Krok po kroku: střední

Objem, povrch: vzorce, principy

Rozhodovačka: střední

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Slovní úlohy: těžké

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Slovní úlohy: střední

Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan

Rozhodovačka: střední

Objem, povrch: mix

Slovní úlohy: těžké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky těžší

Mřížkovaná: lehké
0/7

Jednotky, míry: Jednotky

Jednotky obsahu

Jednotky obsahu

Psaná odpověď: těžké

Jednotky objemu

Jednotky objemu

Psaná odpověď: těžké

Finanční gramotnost: Počítání s penězi

Peníze a procenta

Peníze a procenta

Rozhodovačka: střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Vztahy grafů a tabulek

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence