Počítání: kombinace operací

Počítání a logické myšlení

Obsah a obvod

Obvod kruhu, délka kružnice (na mřížce)

Obsah (na mřížce)

Obsah rovnoběžníku (na mřížce)

Obsah lichoběžníku (na mřížce)

Obsah kruhu (na mřížce)

Obsah kruhové výseče (na mřížce)

Obvod rovnoběžníku

Obvod lichoběžníku

Obvod kruhu, délka kružnice

Délka oblouku

Obvod: mix

Obsah rovnoběžníku

Obsah lichoběžníku

Obsah kruhu

Obsah kruhové výseče

Obsah: kombinace útvarů

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Polopřímky a poloroviny

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy průřezově

Operace a vlastnosti v rovině

Středová souměrnost

Otočení

Shodnost

Podobnost

Určení zobrazení v rovině

Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Vzdálenost bodů v rovině

Grafy funkcí

Grafy lineárních funkcí

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence