Funkce f je lineární, pokud ji lze vyjádřit ve tvaru f(x) = a\cdot x + b, kde a a b jsou konstanty. Grafem lineární funkce je přímka. Parametr a je směrnice (též nazývaná sklon), parametr b určuje její svislý posun (též nazývaný absolutní člen).

Příklady lineárních funkcí:

  • f(x) = 2x
  • f(x) = -4x+8
  • f(x) = \frac13 x + 1{,2}

Aby byla funkce lineární, nemusí být nutně přímo zapsána ve tvaru f(x) = a\cdot x + b. Stačí, když jde na tento tvar upravit. Příklady:

  • f(x) = 2-x můžeme přepsat jako f(x)= -1x + 2, což je lineární funkce se směrnicí -1 a absolutním členem 2.
  • f(x) = 5(3-x) můžeme přepsat jako f(x)= -5x + 15, což je lineární funkce se směrnicí -5 a absolutním členem 15.
  • f(x) = x^2 + 7 - x(x-1) vypadá na první pohled jako kvadratická funkce, ale můžeme ji upravit na f(x)= x + 7 (kvadratický člen se vyruší), takže jde o lineární funkci.

    

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Lineární funkce
Grafy lineárních funkcí   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Lineární funkce
Vlastnosti lineární funkce   
Grafy lineárních funkcí   
Lineární funkce: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Lineární funkce
Grafy lineárních funkcí   
Základní rovnice s jednou neznámou   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Lineární funkce
Základní rovnice s jednou neznámou   


Grafař

Grafař je specializované cvičení na práci s grafem a funkcemi.


Lineární funkce
Grafy lineárních funkcí   
Směrnice lineární funkce
Grafické znázornění rovnice
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence