Krok po kroku – 1. střední škola

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.

Vybrána třída: 1. střední škola (úzký výběr)

Geometrie

Geometrické konstrukce
Konstrukční úlohy průřezově   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Dělení mnohočlenu mnohočlenem
Lomené výrazy   
Podmínky lomených výrazů
Početní operace s lomenými výrazy
Rovnice
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení
Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení
Kvadratické rovnice   

Funkce

Kvadratické funkce
Kvadratické rovnice   
Goniometrické funkce
Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník   
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence