Příprava na přijímací zkoušky na čtyřleté obory, matematika

Zpět na rozcestník k přípravě na přijímací zkoušky

Procvičování v Umíme doporučujeme kombinovat s řešením testových zadání z předchozích let. Zadání v Umíme jsou vhodná především pro přípravu a učení, testová zadání pak pro seznámení s formální podobou testů.

Uvedený výběr témat k procvičování pokrývá všechny oblasti uvedené v oficiální specifikaci požadavků k jednotné přijímací zkoušce. Systém Umíme nabízí velmi bohaté možnosti procvičování a uvedený výběr zdaleka nezmiňuje všechny dostupné možnosti. Tato stránka uvádí pouze výběr cvičení, která jsou nejvíce užitečná pro přípravu na přijímací zkoušky. Při výběru bylo zohledněno mimo jiné i to, jaké úlohy byly používané v přijímacích zkouškách v minulých letech.

Pokud budete potřebovat k některému tématu důkladnější procvičení, můžete najít další cvičení skrze vyhledávání názvu tématu. Systém vám bude také automaticky doporučovat další návaznosti. Lze také použít kompletní výpis témat pro 9. ročník.

Následující tabulka uvádí časový odhad při pravidelném procvičování 15 minut denně.

Varianta procvičováníRozsah výpisuKomentářČasový rozsah procvičování
Základní79 sadZákladní procvičování, které má smysl si určitě projít pro osvěžení všech témat, která se ve zkouškách vyskytují.měsíc
S rozcvičením123 sadZákladní procvičování rozšířené o přípravná cvičení zaměřená na témata, která často dělají problémy.2–3 měsíce
S bonusem90 sadZákladní procvičení rozšířené o náročnější cvičení, která pomohou s průpravou i na náročnější příklady ze zkoušek.2–3 měsíce
Důkladné134 sadKombinace předchozího, tj. od přípravných cvičení až po bonusy.3 a více měsíců
 1. Mocniny, odmocniny
 2. Zlomky a desetinná čísla
 3. Procenta
 4. Výrazy
 5. Rovnice
 6. Poměry, přímá a nepřímá úměra
 7. Trojúhelníky
 8. Operace v rovině
 9. Obsah a obvod
 10. Objem a povrch
 11. Úhly
 12. Konstrukční úlohy
 13. Nestandardní úlohy

1. Mocniny, odmocniny

Všechna témata zkoušek na čtyřleté obory předpokládají plynulé zvládnutí základního počítání s čísly. Z této oblasti vybíráme k procvičení mocniny a odmocniny, které patří k nejvíce problematickým.

PexesoMocniny
PexesoOdmocniny
RozhodovačkaVýrazy s mocninami a odmocninami
Psaná odpověďVýrazy s mocninami a odmocninami
RozhodovačkaMocniny a odmocniny: mix
PexesoMocniny a odmocniny: mix
Psaná odpověďMocniny a odmocniny: mix

2. Zlomky a desetinná čísla

Použití zlomků a desetinných čísel se může vyskytovat v samostatných úlohách i jako součást větších příkladů (např. slovních úloh).

Psaná odpověďVýpočty se zlomky
Psaná odpověďZlomky: mix
Slovní úlohyZlomky: mix
PřesouváníZlomky a desetinná čísla
Psaná odpověďSčítání a odčítání desetinných čísel
Psaná odpověďVýpočty s desetinnými čísly
RozhodovačkaDesetinná čísla: mix
Psaná odpověďDesetinná čísla: mix

3. Procenta

Procenta se často vyskytují v rámci slovních úloh. Přirozeně se využívají například u úloh s finanční tematikou, což je také jedno z témat vyskytujících se ve zkouškách.

Psaná odpověďPočítání s procenty
Slovní úlohyProcenta: mix
Slovní úlohyProcenta: mix

4. Výrazy

Úpravy výrazů patří mezi typické zkouškové příklady. Krom toho se práce s výrazy používá jako dílčí krok i v dalších typech úloh (především v rovnicích).

RozhodovačkaZápis výrazů s proměnnými
RozhodovačkaZápis zadání pomocí výrazu
Psaná odpověďÚpravy výrazů s jednou proměnnou
PexesoÚpravy výrazů s více proměnnými
Psaná odpověďÚpravy výrazů s více proměnnými

5. Rovnice

Řešení rovnic je jednou z klíčových oblastí (jak pro zkoušky, tak pro postup v matematice obecně). Současně jde o oblast, která často dělá problémy. Proto nabízíme důkladné procvičování po jednotlivých typech rovnic.

Krok po krokuZákladní rovnice s jednou neznámou
Psaná odpověďZákladní rovnice s jednou neznámou
Psaná odpověďZákladní rovnice s jednou neznámou
Psaná odpověďRovnice se závorkami
Psaná odpověďRovnice s neznámou ve jmenovateli

6. Poměry, přímá a nepřímá úměra

Při práci s daty a u aplikačních úloh často využíváme poměry a úměry.

Slovní úlohyPřímá a nepřímá úměrnost
RozhodovačkaPoměry: změna a rozdělení čísla
Krok po krokuPoměry: výpočty
RozhodovačkaPoměry: výpočty
Psaná odpověďPoměry: změna a rozdělení čísla
Psaná odpověďPoměry: měřítko mapy
Slovní úlohyPoměry: výpočty

7. Trojúhelníky

Další skupina témat se týká geometrie. Základním útvarem v geometrii jsou trojúhelníky. U nich stojí za důkladnou přípravu především Pythagorova věta, jejíž použití souvisí s mocninami, odmocninami a výrazy.

RozhodovačkaPojmy související s trojúhelníkem
RozhodovačkaTrojúhelník: mix
RozhodovačkaPythagorova věta: základní použití
PřesouváníPythagorova věta: základní použití
Psaná odpověďPythagorova věta: základní použití
Slovní úlohyPythagorova věta: aplikace

8. Operace v rovině

Osovou a středovou souměrnost je dobré nepodcenit. Základní princip je jednoduchý, ale člověk se u těchto operací snadno splete a je dobré si o nich vytvořit opravdu dobrou představu.

PřesouváníOsová souměrnost
PřesouváníStředová souměrnost
PřesouváníShodnost
RozhodovačkaOperace a vlastnosti v rovině: mix
RozhodovačkaPodobnost
MřížkovanáOsová souměrnost těžší Úlohy
MřížkovanáStředová souměrnost těžší Úlohy

9. Obsah a obvod

Mezi typické zkouškové úlohy patří výpočty obvodu a obsahu.

Psaná odpověďJednotky obsahu
PřesouváníObsah na mřížce: mix
Psaná odpověďObvod kruhu, délka kružnice
RozhodovačkaObsah kruhu
Psaná odpověďObsah kruhu
Krok po krokuObsah šedé oblasti
Psaná odpověďObsah: kombinace útvarů
Psaná odpověďObsah: mix
PřesouváníObsah: mix
RozhodovačkaObsah: mix

10. Objem a povrch

Na obvod a obsah přímo navazuje objem a povrch prostorových útvarů.

RozhodovačkaObjem hranolu
Psaná odpověďObjem, povrch: mix
RozhodovačkaObjem, povrch: vzorce, principy
Krok po krokuObjem a povrch: koule, válec, kužel
Slovní úlohyObjem, povrch: mix

11. Úhly

Práce s úhly se vyskytuje jako dílčí krok v mnoha geometrikých úlohách (např. v konstrukčních).

Psaná odpověďÚhly v trojúhelníku
Psaná odpověďÚhly: mix
Slovní úlohySlovní úlohy s úhly
Krok po krokuÚhly v trojúhelníku

12. Konstrukční úlohy

Konstrukční úlohy je samozřejmě klíčové trénovat i na papíře. Před samotným rýsováním se ale vyplatí projít si pojmy a postupy ve cvičeních na počítači.

Krok po krokuKonstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky
Krok po krokuKonstrukce trojúhelníků: věty sss, sus, usu, Ssu
Krok po krokuKonstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice
Krok po krokuKonstrukční úlohy: čtyřúhelníky
Krok po krokuKonstrukční úlohy průřezově

13. Nestandardní úlohy

Součástí specifikace zkoušek jsou i „nestandardní aplikační úlohy“, které nelze řešit naučeným postupem a vyžadují použití úsudku a (prostorové) představivosti. Tento typ úloh samozřejmě nelze nadrilovat. V Umíme máme ale řadu pestrých úloh, které fungují jako dobrá příprava.

PřesouváníSíť krychle
PexesoSítě těles
RozhodovačkaSítě těles
PřesouváníČíselné křížovky
PřesouváníDoplň operaci
PřesouváníDělitelnost a Vennův diagram
PřesouváníKřížovka dělitelnosti
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence