Aritmetika: Čísla

Zaokrouhlování velkých čísel

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání, odčítání a myšlení

Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Desetinná čísla: mix

Geometrie: Objem a povrch

Povrch krychle a kvádru

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Poměry: základy

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Diskrétní matematika: Logika

Logické výroky

Finanční gramotnost: Počítání s penězi

Nákupy, společné výdaje a vyrovnání

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence