Číselné soustavy

Římské číslice

Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Desetinná čísla: mix

Geometrické pojmy

Pojmy související s úhly

Pojmy související s trojúhelníkem

Objem a povrch

Povrch krychle a kvádru

Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Geometrické konstrukce: mix

Úlohy s rovnicemi

Poměry: základy

Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Počítání s penězi

Nákupy, společné výdaje a vyrovnání

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence