Aritmetika: Čísla

Zaokrouhlování velkých čísel

Zaokrouhlování velkých čísel

Psaná odpověď: střední

Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání, odčítání a myšlení

Číselné ovály

Přesouvání: lehké

Obrázkové rovnice (sčítání a odčítání)

Přesouvání: těžké

Aritmetika: Číselné soustavy

Římské číslice

Římské rovnice

Přesouvání: střední

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Procenta: poznávání

Přesouvání: lehké

Odhady procent – tečky

Rozhodovačka: lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: střední

Desetinná čísla slovně

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Přesouvání: střední

Porovnávání desetinných čísel (vč. záporných)

Přesouvání: střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Pexeso: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: lehké

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Násobení desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy: střední

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Geometrie: Geometrické pojmy

Pojmy související s úhly

Pojmy: velikost úhlů

Rozhodovačka: lehké

Geometrie: Objem a povrch

Povrch krychle a kvádru

Povrch krychle a kvádru

Psaná odpověď: těžké

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Poměry: základy

Poměry: základy

Rozhodovačka: lehké

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Souřadnice bodů

Pexeso: střední

Jednotky, míry: Čas

Jednotky času

Jednotky času

Krok po kroku: střední

Počítání s časem

Slovní úlohy s časem

Slovní úlohy: lehké

Diskrétní matematika: Logika

Logické výroky

Mořská logika

Rozhodovačka: lehké

Finanční gramotnost: Počítání s penězi

Nákupy, společné výdaje a vyrovnání

Nákupy, společné výdaje a vyrovnání

Přesouvání: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence