Matematika: 6. třída (6. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Porovnávání a zaokrouhlování

Zaokrouhlování velkých čísel

Porovnávání a zaokrouhlování: mix

Kladná a záporná čísla

Porovnávání kladných a záporných čísel

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Počítání se zápornými čísly

Kladná a záporná čísla: mix

Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Desetinná čísla: mix

Geometrické pojmy

Pojmy související s úhly

Pojmy související s trojúhelníkem

Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Konstrukce trojúhelníků: těžnice, výšky, vepsaná a opsaná kružnice

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Geometrické konstrukce: mix

Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Počítání s penězi

Nákupy, společné výdaje a vyrovnání

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence