Aritmetika: Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání: základy mix

Číselné ovály

Přesouvání: lehké

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Odčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Přesouvání: lehké

Odčítání pod sebou

Přesouvání: střední

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: poznávání

Procenta: poznávání

Přesouvání: lehké

Odhady procent – tečky

Rozhodovačka: lehké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Desetinná čísla slovně

Pexeso: střední

Desetinná čísla slovně

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Pexeso: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Přesouvání: lehké

Desetinná čísla na číselné ose

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: lehké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Násobení desetinných čísel

Psaná odpověď: střední

Násobení desetinných čísel

Roboti: lehké
0

Násobení desetinných čísel

Střílečka: lehké
0

Dělení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Psaná odpověď: lehké

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy: střední

Geometrie: Prostorová představivost

Prostorová představivost v rovině

Rozdělovačka: střední

Rozdělovačka: lehké
0/50

Nárys, půdorys, bokorys

Nárys a půdorys

Pexeso: střední

Síť krychle

Síť krychle

Přesouvání: lehké

Prostorová představivost: 3D objekty

3D objekty z různých pohledů

Rozhodovačka: lehké

3D objekty z různých pohledů

Pexeso: lehké

Prostorová představivost: mix

Prostorová představivost: mix

Rozhodovačka: lehké

Geometrie: Geometrické pojmy

Pojmy související s úhly

Pojmy: velikost úhlů

Rozhodovačka: lehké

Geometrické pojmy: mix

Geometrické pojmy: mix

Přesouvání: lehké

Geometrie: Obsah, obvod

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Rozhodovačka: lehké

Obsah, obvod: mix

Obsah, obvod: mix

Rozhodovačka: lehké

Geometrie: Geometrické konstrukce

Rovnoběžky a kolmice

Kolmice

Mřížkovaná: lehké
0/9

Trojúhelníky

Trojúhelníky

Mřížkovaná: lehké
0/10

Čtyřúhelníky

Čtyřúhelníky

Mřížkovaná: lehké
0/9

Konstrukční úlohy

Konstrukční úlohy

Krok po kroku: lehké

Geometrické konstrukce: mix

Vzdálenosti

Mřížkovaná: lehké
0/9

Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi

Poměry

Poměry

Rozhodovačka: lehké

Funkce: Grafy funkcí

Souřadnice bodů

Souřadnice bodů

Pexeso: střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Tabulky: základní porozumění

Tabulky: základní porozumění

Slovní úlohy: střední

Vztahy grafů a tabulek

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka: lehké

Sloupcové grafy

Sloupcové grafy

Porozumění: lehké
0/5

Grafy a tabulky: mix

Grafy a tabulky: mix

Rozhodovačka: lehké

Řešení problémů: Úlohy s nápadem

Úlohy s nápadem

Počítání s nápadem

Psaná odpověď: střední
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence