Matematika: 5. třída (5. ročník)

Kompaktní výpis Výpis včetně ukázek 

Porovnávání a zaokrouhlování

Porovnávání čísel do 100

Porovnávání čísel do 1 000 000

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlování velkých čísel

Porovnávání a zaokrouhlování: mix

Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání pod sebou

Odčítání pod sebou

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Násobení a dělení

Malá násobilka

Tabulka malé násobilky

Násobení víceciferné

Písemné násobení pod sebou

Dělení jednociferné

Dělení se zbytkem

Dělení víceciferné

Písemné dělení jednociferným číslem

Písemné dělení dvouciferným číslem

Násobení, dělení a myšlení

Násobení a dělení: mix

Počítání: kombinace operací

Sčítání a odčítání se závorkami

Pořadí operací, závorky

Zápis číselných výrazů

Přibližné počítání

Počítání a logické myšlení

Kombinace operací: mix

Desetinná čísla

Desetinná čísla slovně

Porovnávání desetinných čísel

Zaokrouhlování desetinných čísel

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Násobení desetinných čísel

Dělení desetinných čísel

Desetinná čísla: mix

Geometrické pojmy

Názvy geometrických útvarů a těles

Pojmy související s úhly

Pojmy související s trojúhelníkem

Obsah a obvod

Délka a obvod (na mřížce)

Délka úsečky (na mřížce)

Délka lomené čáry (na mřížce)

Obvod čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obvod trojúhelníku (na mřížce)

Obvod na mřížce: mix

Obsah (na mřížce)

Obsah čtverce a obdélníku (na mřížce)

Obsah na mřížce: mix

Obvod trojúhelníku

Obvod čtverce a obdélníku

Obvod: mix

Obsah čtverce a obdélníku

Obsah: mix

Obsah, obvod: mix

Analytická geometrie

Souřadnice bodů v rovině

Úlohy s rovnicemi

Myslím si číslo

Jednotky

Jednotky délky

Jednotky hmotnosti

Jednotky obsahu

Jednotky objemu

Jednotky teploty

Jednotky: mix

Finanční pojmy a principy

Základní finanční pojmy

NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence