Děkujeme za Vaše hodnocení.

Průměr a medián

F6A
Zkopírovat krátkou adresu (umime.to/F6A)
Ukázat QR kód

umime.to/F6A


Stáhnout QR kód
Ukázat/skrýt shrnutí

Průměr a medián jsou míry centrální (střední) tendence, tj. vyjadřují „typickou“ hodnotu proměnných z určitého vzorku.

Průměr je součet hodnot vydělený jejich počtem. Přesněji řečeno jde o aritmetický průměr (existují i jiné druhy průměrů, např. harmonický či geometrický).

Medián je prostřední hodnota ze seřazené posloupnosti hodnot. Je definován jako hodnota větší nebo rovna polovině hodnot v souboru a menší nebo rovna polovině hodnot v souboru.

Příklad: Uvažme soubor hodnot 10, 3, 8, 4, 5. Průměr je součet dělený počtem, tj. 30:5=6. Pro určení mediánu hodnoty nejdříve seřadíme: 3, 4, 5, 8, 10. Medián je prostřední hodnota, tedy 5.

Pokud má soubor sudý počet prvků, většinou se za medián označuje průměr dvou prostředních hodnot. Například pro soubor hodnot 10, 2, 9, 4, 14, 5 je seřazená posloupnost 2, 4, 5, 9, 10, 14. Hodnoty uprostřed posloupnosti jsou 5 a 9, medián je tedy 7.

Někdy máme soubor hodnot, které lze uspořádat podle velikosti, ale není možné vypočítat aritmetický průměr dvou hodnot. Například pro soubor čtyř hodnot S, M, XL, XXL velikostí oblečení splňuje definici mediánu jakákoliv hodnota od M do XL, tedy M, L, i XL.

Souhrn mi pomohl
Souhrn mi nepomohl
Souhrn je skryt.

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Průměr a medián  
Zobrazit souhrn tématu


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Průměr a medián  
Zobrazit souhrn tématu
Vlastnosti aritmetického průměru


NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence