Děkujeme za Vaše hodnocení.

Korelační koeficient

umime.to/F6F


Stáhnout QR kód

Nadřazené Diskrétní matematika » Popisná statistika » Korelační koeficient
Předcházející Průměr, medián a modus (použití)

Cvičení

Rozhodovačka

Korelace je vztah mezi dvěmi veličinami. Korelační koeficient je číslo, které vyjadřuje sílu tohoto vztahu.

Existuje více způsobů, jak korelaci měřit. Nejčastěji používaný je Pearsonův korelační koeficient. Ten se značí r a má následující vlastnosti:

  • Nabývá hodnot z intervalu [-1, 1].
  • Měří pouze lineární závislost mezi veličinami.
  • Pokud je hodnota kladná, odpovídá zvětšení jedné veličiny zvětšení druhé.
  • Pokud je hodnota záporná, odpovídá zvětšení jedné veličiny zmenšení druhé.
  • Pokud je hodnota nulová, není mezi veličinami lineární závislost.
  • Pokud je hodnota přesně 1 nebo -1, je mezi veličinami přesná lineární závislost.

    

Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Korelační koeficient   


NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence