Aritmetika: Mocniny a odmocniny

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Úpravy výrazů s faktoriálem

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Rozhodovačka: těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Zápis posloupností

Rozhodovačka: těžké

Aritmetická a geometrická posloupnost

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Grafy funkcí

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafy exponenciálních a logaritmických funkcí

Grafař: těžké

Funkce: Goniometrické funkce

Vlastnosti goniometrických funkcí

Vlastnosti goniometrických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Diskrétní matematika: Množiny

Množiny množin, potenční množina

Množiny množin, potenční množina

Rozhodovačka: těžké

Diskrétní matematika: Logika

Důkazy

Matematická indukce

Porozumění: lehké
0/3

Statistika a práce s daty: Popisná statistika

Korelační koeficient

Korelační koeficient

Rozhodovačka: střední

Typy statistických dat

Typy statistických dat

Rozhodovačka: těžké

Popisná statistika: základní pojmy

Popisná statistika: základní pojmy

Rozhodovačka: těžké
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence