Desetinné číslo je způsob zápisu čísla pomocí celé části a desetinné části, která je oddělená desetinnou čárkou. Například v zápisu 154,28 je 154 celou částí a 28 desetinnou částí. Na prvním místě za desetinou čárkou jsou desetiny, na druhém setiny, na třetím tisíciny.

Pomocí desetinných čísel vyjadřujeme čísla, která nejsou „celá“. Například pokud rozdělíme 6 koláčů spravedlivě mezi 4 děti, dostane každé dítě „jedna a půl“ koláče, což zapisujeme jako 1,5.

Poznámka k zápisu desetinných čísel: V češtině se používá desetinná čárka. V anglosaském světě se používá desetinná tečka, tj. místo 154,28 se píše 154.28. Tento způsob zápisu se používá ve výpočetní technice všude na světě.Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Desetinná čísla
Porovnávání desetinných čísel   
Desetinná čísla na číselné ose   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně   
Porovnávání desetinných čísel   
Desetinná čísla na číselné ose   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně   
Desetinná čísla na číselné ose   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   


Psaná odpověď

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Desetinná čísla
Desetinná čísla: mix


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Desetinná čísla
      Desetinná čísla na číselné ose
1
2
3
4
Spustit
      Sčítání a odčítání desetinných čísel
1
2
3
4
5
Spustit
      Násobení desetinných čísel
1
2
3
4
5
Spustit

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Desetinná čísla
      Sčítání a odčítání desetinných čísel
1
2
3
Spustit
      Násobení desetinných čísel
1
2
3
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence