Přejít na cvičení:
Krok po kroku
Přejít na téma:
Konstrukční úlohy průřezově
Zobrazit na celou obrazovku
Procvičujte neomezeně

Váš denní počet odpovědí je omezen. Pro navýšení limitu či přístup do svého účtu s licencí se přihlaste.

Přihlásit se
Zobrazit shrnutí tématu
FEP
Sdílet

QR kód

QR kód lze naskenovat např. mobilním telefonem a tak se dostat přímo k danému cvičení nebo sadě příkladů.

Kód / krátká adresa

Tříznakový kód lze napsat do vyhledávacího řádku, také je součástí zkrácené adresy.

Zkopírujte kliknutím.

FEP
umime.to/FEP

umime.to/FEP

Konstrukční úlohy průřezově

Při řešení složitějších konstrukčních úloh budeme využívat i množiny bodů daných vlastností. Připomeňme si ty nejdůležitější.

osa úsečky AB množina všech bodů, které mají od bodů A, B stejnou vzdálenost
osa úsečky AB množina středů všech kružnic, které prochází body A, B
kružnice množina všech bodů, které mají od bodu S stejnou vzdálenost (poloměr r)
osa úhlu množina všech bodů, které mají od ramen úhlu stejnou vzdálenost
rovnoběžky množiny všech bodů, které mají od přímky p stejnou vzdálenost
Thaletova kružnice nad úsečkou AB množina všech vrcholů pravých úhlů, jejichž ramena procházejí body A, B
Zavřít

Konstrukční úlohy průřezově (střední)

Vyřešeno:NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence