Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání, odčítání a myšlení

Sčítání a odčítání: základy mix

Dělitelnost

Sudé, liché

Podmínky dělitelnosti

Dělitelnost: mix

Prostorová představivost

Prostorová představivost: 3D objekty

Nárys, půdorys, bokorys

Geometrické pojmy

Názvy geometrických útvarů a těles

Geometrické konstrukce

Konstrukce trojúhelníků: známé délky stran

Konstrukce trojúhelníků: rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Geometrické konstrukce: mix

Operace a vlastnosti v rovině

Osová souměrnost

Počítání s penězi

Odhad ceny běžných věcí

Nákupy, společné výdaje a vyrovnání

Grafy a tabulky

Tabulky: základní porozumění

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence