Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Sčítání a odčítání zlomků

Zlomky na číselné ose

Krácení zlomků

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Sčítání a odčítání zlomků

Porovnávání zlomků

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Smíšená čísla

Krácení zlomků

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Násobení a dělení zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Sčítání a odčítání zlomků

Zlomky: mix

V bazénu je 8 plaveckých drah, ale jednu čtvrtinu z nich má pro trénink pronajatý potapěčský spolek Podvodníci. Jedna polovina zbylých drah je pak vyhrazena pro kondiční plavce. Zbylé dráhy jsou volné pro hry a skoky do vody. V kolika drahách si můžou kamarádi Čeněk a Pepan hrát?

Krácení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení zlomků

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Vykrátíme do kříže.Převedeme dělení zlomků na násobení.A: Dostaneme
A: Vykrátíme do kříže.
A: Zlomky vynásobíme.

Smíšená čísla

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Smíšená čísla

Krácení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Zlomky na číselné ose

Krácení zlomků

A: Vyjádřete zlomek jako zlomek v základním tvaru.A: Jaký je největší společný dělitel čitatele a jmenovatele?
A: Jak budeme zlomek krátit?
A: Jak vypadá zlomek v základním tvaru?

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.