Procvičování matiky online

Od malé násobilky až k logaritmům.

Procvičování matiky online


Dnes zvládnuto

35:13

Stráveno času

Posledních 7 dní

Co najdete v Umíme matiku?

Ukázky cvičení

Pythagorova věta: aplikace

Grafy goniometrických funkcí

Jednotky objemu

10 hl =l

Lomené výrazy

Číselné domino

Euklidovy věty

Určete poloměr kružnice vepsané do kosočtverce . Bod dotyku dělí stranu na úseky délky 9 a 16.Co platí pro trojúhelník ?Je pravoúhlý.Je rovnoramenný.Ano, protože úhlopříčky v kosočtverci svírají pravý úhel. Co platí pro poloměr ? je výška na stranu . je těžnice na stranu .Jak spočítáme délku ?
Jaká bude tedy velikost poloměru ?

Grafy kvadratických funkcí

Bonus

Číselná cesta

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence