Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

A: V aquaparku je pecková skluzavka. Začíná na skokanské věži ve výšce 5 metrů nad hladinou vody a vede 13 metrů šikmo dolů do vody bez žádných zhupů či zatáček. Zatímco Šimon sjel dolů po skluzavce, Jáchym skočil dolů do bazénu přímo ze skokanské věže. Kolik metrů jsou nyní Šimon s Jáchymem vzdáleni od sebe?A: Kde se v tomto zadání nachází pravoúhlý trojúhelník?skokanská věž, skluzavka a vzdálenost spodku skokanské věže (Jáchym) od konce skluzavky (Šimon)skluzavka, délka bazénu a vzdálenost Šimona od vršku skluzavkyA: Která strana tohoto trojúhelníku je nejdelší?skluzavkavýška skokanské věžeA: Vypočítáme obsah čtverce, jehož strana je rovná délce skluzavky:
A: Tento obsah je (dle Pythagorovy věty) roven součtu obsahů dvou dalších čtverců, které mají strany dlouhé:5 metrů (výška věže) a 8 metrů (délka skluzavky mínus výška věže)5 metrů (výška věže) a neznámý počet metrů (vzdálenost konce skluzavky a spodku věže)A: Matematicky tedy , kde je neznámá vzdálenost. Upravíme:
A: Pomocí odmocniny dopočítáme . Jaká bude odpověď?Výška skokanské věže je 12 metrů.Jáchym a Šimon jsou nyní od sebe vzdáleni 12 metrů.

Pythagorova věta: aplikace

A: Určete délku výšky na stranu v rovnoramenném trojúhelníku.A: A: je pata kolmice z bodu na . Co platí pro trojúhelník ?Je pravoúhlý a .Je pravoúhlý a .A: Jak můžeme vypočítat délku výšky?
A: Po dosazení čísel:
A: Výsledná délka výška je:

Pythagorova věta: aplikace

Určete délku strany XY v rovnoramenném trojúhelníku.

Podobné

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Jak dlouhou cestu urazil brouk Arnošt (), než objevil kytku bezovku , která mu chutná? Délka hrany jedné kostičky jsou 2 cm.Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

Mimoni se chystají jet do Alp lyžovat. Na mapě změřili délku lanovky, vyšlo jim 2,8 centimetru na papíře, tedy 2800 metrů ve skutečnosti. Lanovka je však ještě o kousek delší, protože překonává 700 metrů převýšení (což na mapě znázorňují vrstevnice, nikoliv délka značky pro lanovku). Jak dlouhá (v metrech) je lanovka, která poveze Mimoně nahoru na svah?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: základní použití

Je trojúhelník se stranami 4, 5, 6 pravoúhlý?

neano

Pythagorova věta: aplikace

A: Určete délku strany v rovnoramenném trojúhelníku.A: A: Využijeme trojúhelník . Co platí pro délky a ?
A: Vypočítáme tedy délku a poté .
A: Po dosazení čísel:
A: Výsledná délka strany je

Pythagorova věta: základní použití

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.