Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Zlomky a desetinná čísla (střední)

  • Cvičení: Rozhodovačka
  • Zadání: 51
  • Typicky zabere: 4 min

Předchůdci

Poznávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Podobné

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: těžké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Rozhodovačka: těžké

Násobení desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Porovnávání desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla slovně

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Krácení zlomků

Počítání: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Počítání: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: střední

Násobení desetinných čísel

Počítání: těžké

Násobení desetinných čísel

Střílečka
0

Násobení desetinných čísel

Pexeso: střední

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: střední

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: střední

Převod zlomku na desetinné číslo

Krok po kroku: střední

Převod desetinného čísla na zlomek

Krok po kroku: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: střední

Desetinná čísla slovně

Pexeso: těžké

Následníci

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: střední

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: střední

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: těžké

Desetinná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Desetinná čísla slovně

0,750,25čtyři setiny
čtvrtinačtyři3,4
čtyři desetiny0,040,4
tři celá čtyři4,0tři čtvrtiny

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 3,2323 na desetiny.

Krácení zlomků

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Násobení desetinných čísel

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Porovnávání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Najít společného jmenovatele.Najít společného čitatele.A: Společným jmenovatelem je číslo:
A: Převedeme na společného jmenovatele.
A: Odečteme.

Krácení zlomků

A: Vyjádřete zlomek jako zlomek v základním tvaru.A: Jaký je největší společný dělitel čitatele a jmenovatele?
A: Jak budeme zlomek krátit?
A: Jak vypadá zlomek v základním tvaru?

Převod desetinného čísla na zlomek

A: Převeďte na zlomek v základním tvaru: A: Vytvoříme zlomek s číslem ve jmenovateli.
A: Určíme největšího společného dělitele čitatele a jmenovatele.
A: Tímto číslem zlomek zkrátíme.

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a desetinná čísla

Zapište zlomek jako desetinné číslo.

Smíšená čísla

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Násobení desetinných čísel

Sčítání a odčítání zlomků

Zlomky a desetinná čísla

Desetinná čísla na číselné ose

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Krácení zlomků

Převod zlomku na desetinné číslo

A: Převeďte zlomek na desetinné číslo.A: Čím zlomek rozšíříme? Zlomek nelze rozšířit tak, aby ve jmenovateli byla mocnina desítky.
A: Ano, abychom ve jmenovateli dostali mocninu desítky. Jak vypadá rozšíření zlomku?
A: Násobíme čitatel i jmenovatel stejným číslem. Výsledný zlomek je:
A: Desetinné číslo je tedy:

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Sčítání a odčítání zlomků

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Krácení zlomků

Desetinná čísla slovně

dvanáct tisícin

Zlomky a desetinná čísla

Násobení desetinných čísel

10,8
0,214,2
1,80,24
0,02

Krácení zlomků

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Smíšená čísla

Smíšená čísla

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.