Sčítání a odčítání zlomků (střední)

  • Cvičení: Rozhodovačka
  • Zadání: 48
  • Typicky zabere: 5 min

Předchůdci

Poznávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Nejmenší společný násobek

Rozhodovačka: střední

Podobné

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Násobení a dělení zlomků

Rozhodovačka: střední

Zlomky: mix

Rozhodovačka: střední

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: střední

Zlomky na číselné ose

Rozhodovačka: těžké

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Krácení zlomků

Počítání: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Počítání: střední

Násobení a dělení zlomků

Přesouvání: střední

Násobení a dělení zlomků

Krok po kroku: střední

Zlomky: mix

Slovní úlohy: střední

Zlomky na číselné ose

Pexeso: střední

Zlomky na číselné ose

Přesouvání: střední

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Počítání: střední

Následníci

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Počítání: střední

Sčítání zlomků s obrázky

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Zlomky: sčítání obrázkově

Pexeso: střední

Úpravy výrazů se zlomky

Rozhodovačka: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Rozhodovačka: střední

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Krácení zlomků

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Sčítání a odčítání zlomků

A:
A: Společným jmenovatelem je číslo:
A: Převedeme na společného jmenovatele.
A: Odečteme.

Smíšená čísla

Krácení zlomků

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Krácení zlomků

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Násobení a dělení zlomků

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Vykrátíme první zlomekVynásobíme čitatele a jmenovatele.A: Po vykrácení dostaneme
A: Vynásobíme čitatele a jmenovatele.

Zlomky na číselné ose

Krácení zlomků

A: Vyjádřete zlomek jako zlomek v základním tvaru.A: Jaký je největší společný dělitel čitatele a jmenovatele?
A: Jak budeme zlomek krátit?
A: Jak vypadá zlomek v základním tvaru?

Smíšená čísla

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Zlomky na číselné ose

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Sčítání a odčítání zlomků

Porovnávání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

3

Smíšená čísla

Násobení a dělení zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Zlomky na číselné ose

Násobení a dělení zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Krácení zlomků

Násobení a dělení zlomků

Zlomky: mix

Sčítání a odčítání zlomků

Zlomky: mix

V obchodě s hračkami prodávali míče ve třech barvách. Polovina míčů byla červených, 280 míčů bylo zelených a žlutých bylo sedmkrát méně než zelených. Kolik bylo na prodejně míčů?

Zlomky na číselné ose

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.