Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Zlomky a desetinná čísla (střední)

  • Cvičení: Pexeso
  • Zadání: 11
  • Typicky zabere: 4 min

Předchůdci

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: střední

Desetinná čísla na číselné ose

Pexeso: střední

Podobné

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: těžké

Krácení zlomků

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Pexeso: střední

Zlomky: sčítání obrázkově

Pexeso: střední

Smíšená čísla

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Pexeso: těžké

Násobení desetinných čísel

Pexeso: střední

Násobení desetinných čísel

Pexeso: těžké

Desetinná čísla na číselné ose

Pexeso: střední

Desetinná čísla slovně

Pexeso: střední

Desetinná čísla slovně

Pexeso: těžké

Porovnávání zlomků

Rozhodovačka: střední

Porovnávání zlomků

Přesouvání: střední

Krácení zlomků

Počítání: střední

Krácení zlomků

Rozhodovačka: střední

Krácení zlomků

Krok po kroku: střední

Krácení zlomků

Přesouvání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Rozhodovačka: střední

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Počítání: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Přesouvání: střední

Smíšená čísla

Rozhodovačka: střední

Smíšená čísla

Počítání: střední

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání: střední

Násobení desetinných čísel

Počítání: těžké

Násobení desetinných čísel

Střílečka
0

Zlomky a desetinná čísla

Rozhodovačka: střední

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: střední

Převod zlomku na desetinné číslo

Krok po kroku: střední

Převod desetinného čísla na zlomek

Krok po kroku: střední

Zlomky a desetinná čísla

Přesouvání: střední

Zaokrouhlování desetinných čísel

Rozhodovačka: střední

Následníci

Zlomky a desetinná čísla

Počítání: střední

Zlomky a desetinná čísla

Pexeso: těžké

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Smíšená čísla

Porovnávání zlomků

Sčítání a odčítání desetinných čísel

1,3
10,11,1
10,25,10,5

Zlomky a desetinná čísla

Krácení zlomků

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Převod zlomku na desetinné číslo

A: Převeďte zlomek na desetinné číslo.A: Čím zlomek rozšíříme?Zlomek nelze rozšířit tak, aby ve jmenovateli byla mocnina desítky.
A: Čísla tedy vydělíme.
A: Ano, dělíme čitatel jmenovatelem. Výsledné číslo je:

Desetinná čísla na číselné ose

Krácení zlomků

Sčítání a odčítání desetinných čísel

1,981,8
2,182,22
2,02
2

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Smíšená čísla

Násobení desetinných čísel

0,240,02
0,10,01
0,2
0,22

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Zlomky a desetinná čísla

Zapište zlomek jako desetinné číslo.

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky: sčítání obrázkově

Násobení desetinných čísel

99,19
56,055,07
0,48
0,99
2,52

Desetinná čísla slovně

0,22,6šest celá dva
6,20,06šest setin
šest desetin0,60,26
dvě desetinydvacet šest setindva celá šest

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 3,1415926 na setiny.

Převod desetinného čísla na zlomek

A: Převeďte na zlomek v základním tvaru: A: Vytvoříme zlomek s číslem ve jmenovateli.
A: Určíme největšího společného dělitele čitatele a jmenovatele.
A: Tímto číslem zlomek zkrátíme.

Násobení desetinných čísel

Krácení zlomků

Zlomky a desetinná čísla

Smíšená čísla

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Sčítání a odčítání zlomků

A:
A: Jaký je vhodný první krok?Upravit první zlomek.Najít společného čitatele.A: Ano, čitatele i jmenovatele prvního zlomku vydělíme číslem 3.
A: Jaký bude další krok?Najít společného jmenovatele.Sečíst zlomky.A: Výsledek je:

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Desetinná čísla slovně

0,0625nula celá šest1,6
jedna šestinajedna šestnáctinašest
1,166,0jedna celá šestnáct
0,166...jedna celá šest0,6

Krácení zlomků

A: Vyjádřete zlomek jako zlomek v základním tvaru.A: Jaký je největší společný dělitel čitatele a jmenovatele?
A: Jak budeme zlomek krátit?
A: Jak vypadá zlomek v základním tvaru?

Sčítání a odčítání zlomků

Krácení zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.