Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů se zlomky

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Výrazy a jejich úpravy: mix

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

A: Upravte výraz A: Odstraníme kulaté závorky.
A: Jaký je vhodný další krok?Sečteme příslušné členy.Vydělíme .A: Dostaneme výraz:
A: Roznásobíme závorku.
A: Sečteme příslušné členy.

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

A: Postupně rozložte na součin .A: Je vhodné upravit pořadí členů? AnoNeA: Co je vhodné vytknout? a A: Jak to bude vypadat po vytknutí?
A: Jaký bude výsledný součin?

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Lomené výrazy

Lomené výrazy

A: Upravte výraz a určete podmínky řešitelnosti.A: Nejdřív určíme, kdy má výraz smysl.
A: Začneme upravovat. Jaký je vhodný první krok?Sečíst zlomky v závorce.Upravit jmenovatele.A: Dostaneme výraz:
A: Zkrátíme.
A: Roznásobíme závorky.
A: Sečteme příslušné členy.
A: Zlomek zkrátíme.

Úpravy výrazů s více proměnnými

Podmínky lomených výrazů

A: Kdy má výraz smysl?Výraz má vždy smysl.
A: Ve jmenovateli zlomku bude vždy kladné číslo.

Úpravy výrazů s více proměnnými

Lomené výrazy

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

A: Upravte výraz A: Co uděláme nejdřív?Sečteme příslušné členy.Odstraníme závorky.A: Jaký výraz dostaneme po odstranění všech závorek?
A: Sečteme příslušné členy.

Úpravy lomených výrazů

Dosazování do výrazů

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.