Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Úpravy výrazů s více proměnnými (střední)

  • Cvičení: Rozhodovačka
  • Zadání: 29
  • Typicky zabere: 14 min

Předchůdci

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: střední

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: střední

Podobné

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Rozklad na součin

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Rozhodovačka: těžké

Vennovy diagramy

Rozhodovačka: těžké

Vennovy diagramy

Rozhodovačka: střední

Kombinatorika: pojmy

Rozhodovačka: střední

Dosazování do výrazů

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů se zlomky

Rozhodovačka: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: lehké

Úpravy výrazů s faktoriálem

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

Krok po kroku: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Krok po kroku: těžké

Dosazování do výrazů

Počítání: těžké

Lomené výrazy

Počítání: střední

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: těžké

Lomené výrazy

Přesouvání: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Krok po kroku: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Počítání: střední

Následníci

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Rozklad na součin

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: střední

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

A: Postupně rozložte na součin .A: Je vhodné upravit pořadí členů? NeAnoA: Co je vhodné vytknout? a A: Jak to bude vypadat po vytknutí?
A: Jaký bude výsledný součin?

Výrazy a jejich úpravy: mix

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Vennovy diagramy

Výrazy a jejich úpravy: mix

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Podmínky lomených výrazů

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Dosazování do výrazů

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

A: Upravte výraz A: Jaký je vhodný první krok?Sečteme příslušné členy.Odstraníme kulaté závorky.A: Dostaneme výraz:
A: Sečteme odpovídající členy v závorce.
A: Odstraníme závorku.
A: Sečteme příslušné členy.

Lomené výrazy

Úpravy lomených výrazů

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Vennovy diagramy

Úpravy výrazů s více proměnnými

A: Upravte výraz A: Roznásobíme závorky.
A: Umocníme.
A: Odstraníme závorku.
A: Sečteme příslušné členy.

Podmínky lomených výrazů

A: Kdy má výraz smysl?
A: Kdy se tento výraz nerovná nule?
A: Jaké jsou podmínky lomeného výrazu?
A: je vždy kladné číslo.

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy lomených výrazů

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Lomené výrazy

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů se zlomky

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozklad na součin

Úpravy výrazů s faktoriálem

Kombinatorika: pojmy

kombinace

uspořádáný výběr prvkůneuspořádaný výběr prvků

Výrazy a jejich úpravy: mix

Dosazování do výrazů

Následníci

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.