Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Pythagorova věta: mix

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Pythagorova věta: základní použití

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

A: Správný sendvič se udělá tak, že rozkrojíte po úhlopříčce čtvercový krajíc sendvičového chleba, dva vzniklé trojúhelníky namažete a přiklopíte na sebe. Čtvercový krajíc má délku strany 15 centimetrů. Kolik minimálně centimetrů by měla mít čepel nože, aby bylo možné půlit tyto krajíce na jedno zakrojení? Zaokrouhlete na jedno desetinné místo.A: Pravoúhlý sendvičový trojúhelník v tomto zadání tvoří ...dvě strany čtvercového krajíce a jeho úhlopříčka.čepel nože, úhlopříčka talíře a délka chleba.A: Jaký obsah má čtverec o straně délky 15 cm? centimetrů čtverečních centimetrů čtverečníchA: Z Pythagorovy věty vidíme, že součet obsahů dvou čtverců u kratších stran sendviče ...se rovná délce jeho úhlopříčky.se rovná obsahu čtverce o straně délky jeho úhlopříčky.A: Jaký obsah má tento největší čtverec u úhlopříčky?
A: Nyní z obsahu čtverce zjistíme délku jeho strany.
A: Jaká odpověď odpovídá na otázku ze zadání?Sendvič by měl mít minimálně 21,2 centimetrů.Čepel nože by měla mít minimálně 21,2 centimetrů.

Pythagorova věta: aplikace

A: Určete délku strany v obdélníku.A: A: Které tvrzení je správné?
A: Pro výpočet využijeme Pythagorovu větu:
A: Po dosazení čísel:
A: Jaká je výsledná délka strany?

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

Určete délku výšky na stranu KL v rovnoramenném trojúhelníku.

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

Kmen má průměr 20 centimetrů. Truhlář z něj chce vyrobit čtvercový trám. Jaká je největší možná délka hrany takového čtverce?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

U monitorů a obrazovek je důležitá délka jejich úhlopříčky (spojnice protějších rohů), která se často udává v palcích. Pepana by zajímalo, kolik palců měří úhlopříčka velké obrazovky na nádraží. Od zaměstnanců nádraží se mu podařilo zjistit, že šířka obrazovky je 15 palců a výška 8 palců. Kolik palců tedy měří její úhlopříčka?

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.