Stránka zobrazuje podrobnosti a související úlohy k vybranému cvičení.

Náhledy

Předchůdci

Podobné

Pythagorova věta: aplikace

A: Určete délku strany čtverce.A: A: Co platí pro úhlopříčku a strany čtverce?
A: Která další úprava je správná?
A: Ano, protože strany čtverce jsou stejně dlouhé. Pro platí:
A: Po dosazení čísel:
A: Délka strany čtverce je:

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: aplikace

Určete chybějící délku strany v pravoúhlém lichoběžníku.

Pythagorova věta: aplikace

V aquaparku je výborná skluzavka. Je hodně rychlá, začíná na skokanské věži ve výšce 3 metry nad hladinou vody a vede 5 metrů šikmo dolů do vody bez žádných zhupů či zatáček. Zatímco Šimon sjel dolů po skluzavce, Jáchym skočil dolů do bazénu přímo ze skokanské věže. Kolik metrů jsou nyní Šimon s Jáchymem vzdáleni od sebe?

Pythagorova věta: slovní úlohy po krocích

A: Správný sendvič se udělá tak, že rozkrojíte po úhlopříčce čtvercový krajíc sendvičového chleba, dva vzniklé trojúhelníky namažete a přiklopíte na sebe. Čtvercový krajíc má délku strany 15 centimetrů. Kolik minimálně centimetrů by měla mít čepel nože, aby bylo možné půlit tyto krajíce na jedno zakrojení? Zaokrouhlete na jedno desetinné místo.A: Pravoúhlý sendvičový trojúhelník v tomto zadání tvoří ...dvě strany čtvercového krajíce a jeho úhlopříčka.čepel nože, úhlopříčka talíře a délka chleba.A: Jaký obsah má čtverec o straně délky 15 cm? centimetrů čtverečních centimetrů čtverečníchA: Z Pythagorovy věty vidíme, že součet obsahů dvou čtverců u kratších stran sendviče ...se rovná délce jeho úhlopříčky.se rovná obsahu čtverce o straně délky jeho úhlopříčky.A: Jaký obsah má tento největší čtverec u úhlopříčky?
A: Nyní z obsahu čtverce zjistíme délku jeho strany.
A: Jaká odpověď odpovídá na otázku ze zadání?Čepel nože by měla mít minimálně 21,2 centimetrů.Sendvič by měl mít minimálně 21,2 centimetrů.

Pythagorova věta: základní použití

Pythagorova věta: mix

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Paní Kytičková má ráda květiny. Manžel jí na zeď připevnil železnou konzoli na květináč. Konec konzole je ve vzdálenosti 65 cm od zdi a její šikmá část je ukotvena 30cm pod vodorovnou částí. Jak je dlouhá šikmá vzpěra konzole?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Pythagorova věta: základní použití

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.