Desetinná čísla


Zlomky, procenta, desetinná čísla

Podtémata
Desetinná čísla slovně Více 
Porovnávání desetinných čísel Více 
Zaokrouhlování desetinných čísel Více 
Desetinná čísla na číselné ose Více 
Sčítání a odčítání desetinných čísel Více 
Násobení desetinných čísel Více 
Dělení desetinných čísel Více 
Zlomky a desetinná čísla Více 
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix
Rovnice s desetinnými čísly Více 

Desetinné číslo je způsob zápisu čísla pomocí celé části a desetinné části, která je oddělená desetinnou čárkou. Například v zápisu 154,28 je 154 celou částí a 28 desetinnou částí. Na prvním místě za desetinou čárkou jsou desetiny, na druhém setiny, na třetím tisíciny.

Pomocí desetinných čísel vyjadřujeme čísla, která nejsou „celá“. Například pokud rozdělíme 6 koláčů spravedlivě mezi 4 děti, dostane každé dítě „jedna a půl“ koláče, což zapisujeme jako 1,5.

Poznámka k zápisu desetinných čísel: V češtině se používá desetinná čárka. V anglosaském světě se používá desetinná tečka, tj. místo 154,28 se píše 154.28. Tento způsob zápisu se používá ve výpočetní technice všude na světě.Vysvětlení mi pomohlo   Vysvětlení mi nepomohlo

Přesouvání

Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy.


Desetinná čísla
Desetinná čísla na číselné ose   
Zlomky a desetinná čísla  Nový obsah   


Rozhodovačka

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně   
Porovnávání desetinných čísel   
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Desetinná čísla na číselné ose   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix


Pexeso

Hledání dvojic, které k sobě patří.


Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně   
Desetinná čísla na číselné ose   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   


Krok po kroku

V tomto cvičení doplňujete jednotlivé kroky v rozsáhlejším postupu – například jednotlivé kroky v úpravě výrazů nebo při řešení rovnic. Cvičení je dobrou rozcvičkou na samostatné řešení kompletních příkladů.


Desetinná čísla
Zlomky a desetinná čísla   
Převod zlomku na desetinné číslo
Převod desetinného čísla na zlomek


Počítání

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Desetinná čísla
Zaokrouhlování desetinných čísel   
Sčítání a odčítání desetinných čísel   
Násobení desetinných čísel   
Dělení desetinných čísel   
Zlomky a desetinná čísla   
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix
Výpočty s desetinnými čísly
Rovnice s desetinnými čísly   


Slovní úlohy

Klasické procvičování slovních úloh, s pestrou nabídkou zadání a vysvětlujícími texty.


Desetinná čísla
Desetinná čísla: mix


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Desetinná čísla
      Desetinná čísla na číselné ose
1
2
3
4
Spustit
      Sčítání a odčítání desetinných čísel
1
2
3
4
5
Spustit
      Násobení desetinných čísel
1
2
3
4
5
Spustit

Střílečka

Hra na rychlost: vybíráte správné možnosti dřív, než vám uletí.


Desetinná čísla
      Sčítání a odčítání desetinných čísel
1
2
3
Spustit
      Násobení desetinných čísel
1
2
3
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat

Vzhledem k uzavření škol mají systémy Umíme zvýšený provoz a množství dotazů. Prosím zasílejte pouze nezbytné dotazy a připomínky. Před zasláním dotazu si prosím prohlédněte časté dotazy. Děkujeme za pochopení.
Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.