Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 8. (široký výběr)

Aritmetika
    Kladná a záporná čísla
       Počítání se zápornými čísly
       Kladná a záporná čísla: mix
    Mocniny a odmocniny
       Mocniny
       Odmocniny
       Výrazy s mocninami a odmocninami
       Vědecký zápis čísel
       Mocniny a odmocniny: mix
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Zlomky na číselné ose
       Porovnávání zlomků
       Krácení zlomků
       Smíšená čísla
       Sčítání a odčítání zlomků
       Násobení a dělení zlomků
       Zlomky: mix
    Procenta
       Počítání s procenty
             Přibližné počítání s procenty
       Zlomky a procenta
       Procenta: mix
    Desetinná čísla
       Porovnávání desetinných čísel
       Zaokrouhlování desetinných čísel
       Sčítání a odčítání desetinných čísel
       Násobení desetinných čísel
       Dělení desetinných čísel
       Zlomky a desetinná čísla
       Desetinná čísla: mix
Geometrie
    Prostorová představivost
       Síť krychle
       Sítě těles
    Geometrické pojmy
       Pojmy související s úhly
             Pojmy: dvojice úhlů
       Pojmy související s kružnicí
       Geometrické pojmy: mix
    Rovinné útvary
       Trojúhelník
          Pythagorova věta
             Pythagorova věta: základní použití
    Obsah a obvod
       Obsah, obvod: mix
             Obsah, obvod: vzorce, principy
    Geometrické konstrukce
       Geometrické konstrukce: značení
    Operace a vlastnosti v rovině
       Středová souměrnost
       Podobnost
       Určení zobrazení v rovině
       Operace a vlastnosti v rovině: mix
Elementární algebra
    Algebraické výrazy a jejich úpravy
       Dosazování do výrazů
       Úpravy výrazů s jednou proměnnou
       Úpravy výrazů se zlomky
Funkce
    Grafy funkcí
       Grafy lineárních funkcí
       Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Jednotky, míry
    Jednotky
       Jednotky délky
             Převody jednotek délky
       Jednotky obsahu
             Jednotky obsahu: ze života
       Jednotky objemu
       Jednotky: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence