Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 5. (úzký výběr)

Aritmetika
    Čísla
       Římské číslice
       Čísla: mix
    Porovnávání a zaokrouhlování
       Zaokrouhlování na desítky a stovky
    Sčítání a odčítání víceciferné
       Sčítání a odčítání od 20 do 100
       Sčítání a odčítání nad 100
       Sčítání pod sebou
       Odčítání pod sebou
       Sčítání a odčítání víceciferné: mix
    Násobení a dělení
       Malá násobilka
             Tabulka malé násobilky
       Násobení víceciferné
       Písemné násobení pod sebou
       Dělení se zbytkem
       Dělení víceciferné
       Násobení a dělení: mix
    Počítání: kombinace operací
       Pořadí operací, závorky
       Přibližné počítání
    Kladná a záporná čísla
       Porovnávání kladných a záporných čísel
       Číselná osa: kladná a záporná čísla
       Počítání se zápornými čísly
       Kladná a záporná čísla: mix
    Dělitelnost
       Sudé, liché
       Podmínky dělitelnosti
       Prvočísla
       Největší společný dělitel
       Nejmenší společný násobek
       Dělitelnost: mix
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Poznávání zlomků
       Porovnávání zlomků
       Zlomky: mix
    Procenta
       Procenta: poznávání
             Odhady procent – tečky
    Desetinná čísla
       Porovnávání desetinných čísel
       Desetinná čísla na číselné ose
       Sčítání a odčítání desetinných čísel
Geometrie
    Prostorová představivost
       Prostorová představivost: 3D objekty
             3D objekty z různých pohledů
       Prostorová představivost: mix
             Prostorová představivost: mix
    Geometrické pojmy
       Pojmy související s úhly
             Pojmy: velikost úhlu
       Pojmy související s trojúhelníkem
    Obsah a obvod
       Délka a obvod
          Obvod: mix
       Obsah
          Obsah: mix
       Obsah, obvod: mix
    Úhly
       Poznávání úhlů
       Úhly v trojúhelníku
    Operace a vlastnosti v rovině
       Osová souměrnost
    Analytická geometrie
       Body
          Souřadnice bodů v rovině
Jednotky, míry
    Jednotky
       Jednotky délky
             Převody jednotek délky
             Jednotky délky: ze života
       Jednotky hmotnosti
             Jednotky hmotnosti: ze života
             Převody jednotek hmotnosti
       Jednotky teploty
             Jednotky teploty: ze života
       Jednotky: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence