Aktivní závody

Založení nového závodu

Vybrána třída: 4. (široký výběr)

Aritmetika
    Čísla
       Počítání do 100
             Odhad počtu teček
       Římské číslice
       Čísla do 1 000 slovně
       Čísla: mix
    Porovnávání a zaokrouhlování
       Zaokrouhlování na desítky a stovky
    Sčítání a odčítání
       Sčítání a odčítání do 20
          Sčítání a odčítání do 20: mix
       Sčítání a odčítání od 20 do 100
          Sčítání od 20 do 100
                   Sčítání do 100 obrázkově
          Sčítání a odčítání od 20 do 100: mix
       Sčítání a odčítání nad 100
          Sčítání pod sebou
          Odčítání pod sebou
          Sčítání a odčítání nad 100: mix
                   Písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
    Násobení a dělení
       Malá násobilka
             Tabulka malé násobilky
       Násobení víceciferné
       Písemné násobení pod sebou
       Dělení jednociferné
       Dělení se zbytkem
       Dělení víceciferné
       Násobení a dělení: mix
    Počítání: kombinace operací
       Pořadí operací, závorky
       Přibližné počítání
    Kladná a záporná čísla
       Kladná a záporná čísla: mix
    Dělitelnost
       Sudé, liché
       Podmínky dělitelnosti
       Dělitelnost: mix
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Poznávání zlomků
       Porovnávání zlomků
       Zlomky: mix
Geometrie
    Geometrické pojmy
       Názvy geometrických útvarů a těles
Jednotky, míry
    Jednotky
       Jednotky délky
             Jednotky délky: ze života
       Jednotky hmotnosti
             Jednotky hmotnosti: ze života
             Převody jednotek hmotnosti
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence