Aktivní závody

Založení nového závodu

Aritmetika
    Čísla
       Počítání do 100
             Odhad počtu teček
       Porovnávání čísel do 100
       Čísla slovně
       Zaokrouhlování na desítky a stovky
       Čísla: mix
    Sčítání a odčítání: základy
       Sčítání a odčítání do 10
             Sčítání do 10 obrázkově
       Sčítání a odčítání do 20
             Sčítání do 20 obrázkově
       Sčítání a odčítání: základy mix
    Sčítání a odčítání víceciferné
       Sčítání a odčítání od 20 do 100
             Sčítání do 100 obrázkově
       Sčítání a odčítání nad 100
       Sčítání pod sebou
       Odčítání pod sebou
       Sčítání a odčítání víceciferné: mix
    Násobení a dělení
       Malá násobilka
             Tabulka malé násobilky
       Násobení víceciferné
       Dělení jednociferné
       Dělení se zbytkem
       Násobení a dělení: mix
    Počítání: kombinace operací
       Pořadí operací, závorky
    Dělitelnost
       Sudé, liché
       Podmínky dělitelnosti
       Dělitelnost: mix
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Poznávání zlomků
       Porovnávání zlomků
       Zlomky: mix
Geometrie
    Prostorová představivost
       Nárys, půdorys, bokorys
             Kostky: plán stavby
    Geometrické pojmy
       Názvy geometrických útvarů a těles
Jednotky, míry
    Čas
       Hodiny: určování času
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence