Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.

Vybrána třída: 7. (úzký výběr)

Aritmetika
    Násobení a dělení
       Násobení víceciferné
       Násobení a dělení: mix
    Kladná a záporná čísla
       Porovnávání kladných a záporných čísel
       Číselná osa: kladná a záporná čísla
       Počítání se zápornými čísly
       Kladná a záporná čísla: mix
    Dělitelnost
       Podmínky dělitelnosti
       Prvočísla
       Největší společný dělitel
       Nejmenší společný násobek
       Dělitelnost: mix
    Mocniny a odmocniny
       Mocniny
       Odmocniny
       Výrazy s mocninami a odmocninami
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Zlomky na číselné ose
       Porovnávání zlomků
       Krácení zlomků
       Smíšená čísla
       Sčítání a odčítání zlomků
       Násobení a dělení zlomků
    Procenta
       Procenta: poznávání
             Odhady procent – tečky
       Počítání s procenty
             Přibližné počítání s procenty
       Zlomky a procenta
       Procenta: mix
    Desetinná čísla
       Porovnávání desetinných čísel
       Zaokrouhlování desetinných čísel
       Desetinná čísla na číselné ose
       Sčítání a odčítání desetinných čísel
       Násobení desetinných čísel
       Zlomky a desetinná čísla
Geometrie
    Prostorová představivost
       Prostorová představivost: 3D objekty
             3D objekty z různých pohledů
       Síť krychle
       Sítě těles
       Prostorová představivost: mix
             Prostorová představivost: mix
    Geometrické pojmy
       Pojmy související s úhly
             Pojmy: úhly
             Pojmy: dvojice úhlů
       Pojmy související s trojúhelníkem
       Pojmy související s kružnicí
       Geometrické pojmy: mix
    Rovinné útvary
       Trojúhelník
          Pythagorova věta
             Pythagorova věta: základní použití
    Obsah a obvod
       Délka a obvod
          Obvod: mix
       Obsah
          Obsah: mix
       Obsah, obvod: mix
    Úhly
       Poznávání úhlů
       Úhly v trojúhelníku
    Geometrické konstrukce
       Geometrické konstrukce: značení
    Operace a vlastnosti v rovině
       Středová souměrnost
       Určení zobrazení v rovině
       Operace a vlastnosti v rovině: mix
    Analytická geometrie
       Body
          Souřadnice bodů v rovině
Elementární algebra
    Algebraické výrazy a jejich úpravy
       Dosazování do výrazů
       Úpravy výrazů s jednou proměnnou
Jednotky, míry
    Jednotky
       Jednotky délky
             Převody jednotek délky
       Jednotky obsahu
             Jednotky obsahu: ze života
       Jednotky objemu
       Jednotky teploty
             Jednotky teploty: ze života
       Jednotky: mix
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence