Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.

Vybrána třída: 3. (úzký výběr)

Aritmetika
    Čísla
       Počítání do 100
             Odhad počtu teček
       Římské číslice
       Čísla do 1 000 slovně
       Čísla: mix
    Porovnávání a zaokrouhlování
       Porovnávání čísel do 100
       Zaokrouhlování na desítky a stovky
    Sčítání a odčítání
       Sčítání a odčítání do 20
          Sčítání a odčítání do 20: mix
       Sčítání a odčítání od 20 do 100
          Sčítání od 20 do 100
                   Sčítání do 100 obrázkově
          Sčítání a odčítání od 20 do 100: mix
       Sčítání a odčítání nad 100
          Sčítání pod sebou
          Odčítání pod sebou
          Sčítání a odčítání nad 100: mix
    Násobení a dělení
       Malá násobilka
             Tabulka malé násobilky
       Násobení víceciferné
       Dělení jednociferné
       Dělení se zbytkem
       Násobení a dělení: mix
    Počítání: kombinace operací
       Pořadí operací, závorky
    Dělitelnost
       Sudé, liché
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Poznávání zlomků
       Porovnávání zlomků
       Zlomky: mix
Geometrie
    Prostorová představivost
       Nárys, půdorys, bokorys
             Kostky: plán stavby
    Geometrické pojmy
       Názvy geometrických útvarů a těles
    Operace a vlastnosti v rovině
       Osová souměrnost
Jednotky, míry
    Čas
       Hodiny: určování času
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence