Týmovka

  1. Učitel nebo první hráč založí hru.
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a správce hry ji odstartuje.
  3. Společně jako tým odpovídáte na otázky.
  4. Po každé otázce zjistíte, kolik lidí odpovědělo správně a kolik špatně.
  5. Učitel nebo jiný žák může vysvětlit ostatním daný jev.

Vybrána třída: SŠ (úzký výběr)

Aritmetika
    Kladná a záporná čísla
       Výrazy s absolutní hodnotou
       Kladná a záporná čísla: mix
    Mocniny a odmocniny
       Výrazy s mocninami a odmocninami
       Záporné mocniny
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Zlomky, mocniny, odmocniny
       Zlomky: mix
    Desetinná čísla
       Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
       Desetinná čísla: mix
Elementární algebra
    Algebraické výrazy a jejich úpravy
       Úpravy výrazů s jednou proměnnou
       Úpravy výrazů s více proměnnými
Funkce
    Grafy funkcí
       Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Diskrétní matematika
    Množiny
       Množiny: pojmy a značení
       Množinové operace
       Vennovy diagramy
    Logika
       Logika: pojmy a značení
NAPIŠTE NÁM

Děkujeme za vaši zprávu, byla úspěšně odeslána.

Napište nám

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence