Územíčka

1. Vyberte si mapu

2. Vyberte si téma

Aritmetika
    Sčítání a odčítání: základy
       Sčítání a odčítání do 10
       Sčítání a odčítání do 20
    Sčítání a odčítání víceciferné
       Sčítání a odčítání od 20 do 100
    Násobení a dělení
       Malá násobilka
       Dělení jednociferné
    Kladná a záporná čísla
       Číselná osa: kladná a záporná čísla
    Mocniny, odmocniny, logaritmy
       Logaritmus
    Číselné soustavy
       Římské číslice
       Binární čísla
Zlomky, procenta, desetinná čísla
    Zlomky
       Sčítání a odčítání zlomků
    Desetinná čísla
       Sčítání a odčítání desetinných čísel
       Násobení desetinných čísel
Geometrie
    Názvy a vlastnosti útvarů
       Názvy geometrických útvarů a těles

Pravidla

  • Vaším úkolem je zabrat co největší územíčko.
  • Území zabíráte pomocí správných odpovědí na otázky.
  • Ale pozor, soupeři se ve stejný okamžik snaží o totéž.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM