Přehled
UčitelNávštěvník

Třídička


TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Sčítání a odčitání
Sčítání a odčítání do 10      
1. úroveň 20 jevů
  
Sčítání a odčítání do 20      
1. úroveň 39 jevů
  
Sčítání a odčítání nad 20      
1. úroveň 9 jevů
 
2. úroveň 14 jevů
 
Rovnice, funkce, výrazy
Rovnice       
2. úroveň 8 jevů
 
Zlomky, procenta, desetinná čísla
Desetinná čísla: sčítání a odčítání       
2. úroveň 3 jevů
 
Desetinná čísla: násobení a dělení       
2. úroveň 4 jevů
 
3. úroveň 4 jevů
Mocniny a logaritmy
Mocniny a odmocniny       
2. úroveň 11 jevů
 
Logaritmy        
3. úroveň 8 jevů
Výrazy s mocninami a odmocninami       
2. úroveň 5 jevů
 
Aritmetika
Počty záporné      
1. úroveň 5 jevů
  
Pořadí operací, závorky      
1. úroveň 3 jevů
 
2. úroveň 3 jevů
 
Výrazy s absolutní hodnotou       
2. úroveň 7 jevů
 
Násobení a dělení
Dělení jednociferné      
1. úroveň 6 jevů
 
2. úroveň 11 jevů
 
Malá násobilka      
1. úroveň 8 jevů
 
2. úroveň 10 jevů
 
Násobení a dělení víceciferné      
1. úroveň 11 jevů
 
2. úroveň 13 jevů
 

  • Každé téma má jednu, dvě nebo tři úrovně obtížnosti.
  • Pokuste se získat co nejlepší výsledek pro každou z nich.
  • Medaile, které můžete získat, jsou uvedeny níže.

rozkoukávání první úspěchy dobrý základ skvěle, mám zvládnuto nadpozemský výkon

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM
Umíme česky Umíme anglicky