Počítání – Střední škola

Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu – dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy. Pokud nechcete psát odpověď na klávesnici, zkuste cvičení Rozhodovačka, ve kterém vybíráte jednu ze dvou odpovědí.

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.

Zaokrouhlování na desítky a stovky | střední

Aritmetika

Mocniny a odmocniny
Záporné mocniny   
Mocniny a odmocniny: mix
Logaritmus
Logaritmus: výpočet   
Číselné soustavy
Binární čísla   

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Desetinná čísla, mocniny, odmocniny
Desetinná čísla: mix
Výpočty s desetinnými čísly

Geometrie

Objem, povrch
Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan   
Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan   

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Úpravy výrazů s více proměnnými  Nový obsah   
Výrazy a jejich úpravy: mix
Rovnice
Rovnice s desetinnými čísly   
Dvě rovnice o dvou neznámých   
Kvadratické rovnice   
Exponenciální rovnice   
Logaritmické rovnice   
Rovnice: mix

Diskrétní matematika

Kombinatorika
Kombinační čísla   
Pravděpodobnost
Základní pravděpodobnost jevu
Opakované pokusy a složené jevy
Pravděpodobnost: mix
Pravděpodobnost: kostky

Ukázky

Desetinná čísla: mix

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Mocniny a odmocniny: mix

NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence