Pexeso - Střední škola

Naše úloha není úplně stejná jako klasické pexeso, ale sdílí s ní základní prvek: hledání dvojic. U nás nejsou kartičky skryté, úkolem je pouze odhalit, které dvojice patří k sobě. Odkrývejte správně a odhalíte pěkný obrázek!

Hledání dvojic, které k sobě patří.

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Aritmetika

Mocniny, odmocniny, logaritmy
Mocniny   
Odmocniny   
Záporné mocniny   
Logaritmy
Číselné soustavy
Binární čísla  Nový obsah

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Desetinná čísla
Desetinná čísla slovně  Nový obsah
Sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel  Nový obsah

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy
Mnohočleny s více proměnnými  Nový obsah
Lomené výrazy   

Funkce

Grafy funkcí
Grafy kvadratických funkcí
Grafy funkcí s absolutní hodnotou
Grafy goniometrických funkcí
Grafy lineárních nerovnic
Goniometrické funkce
Hodnoty goniometrických funkcí

Diskrétní matematika

Množiny
Množiny: pojmy
Vennovy diagramy
Kombinatorika
Kombinační čísla

Procvičujte nejlépe pětkrát
  • Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
  • Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
  • Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM