Novinky

Nová cvičení (30 dní)

Úhly v trojúhelníku

Krok po kroku: střední

Sčítání a odčítání zlomků

Závody

Pythagorova věta: základní použití

Závody

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Závody

Římská čísla

Závody

Převody jednotek délky

Závody

Převody jednotek hmotnosti

Závody

Mocniny

Závody

Hodiny: určování času

Závody

Zlomky a desetinná čísla

Závody

Názvy útvarů

Závody

Grafy goniometrických funkcí

Závody

Binární čísla

Závody

Úpravy výrazů s více proměnnými

Závody

Porovnávání čísel do 100

Závody

Porovnávání kladných a záporných čísel

Závody

Porovnávání desetinných čísel

Závody

Porovnávání zlomků

Závody

Sčítání a odčítání zlomků

Závody

Sítě těles

Závody

Přibližné počítání

Závody

Přibližné počítání s procenty

Závody

Osová souměrnost

Závody

Středová souměrnost

Závody

Úpravy lomených výrazů

Závody

Podmínky lomených výrazů

Závody

Úpravy výrazů s faktoriálem

Závody

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Závody

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Závody

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Závody

Výrazy s absolutní hodnotou

Závody

Výrazy s mocninami a odmocninami

Závody

Pořadí operací, závorky

Závody

Binární čísla

Závody

Dosazování do výrazů

Závody

Krácení zlomků

Závody

Zaokrouhlování desetinných čísel

Závody

Porovnávání desetinných čísel

Závody

Pojmy související s kružnicí

Závody

Pojmy související s trojúhelníkem

Závody

Pojmy: úhly

Závody

Rozklad na součin

Závody

Odmocniny

Závody

Záporné mocniny

Závody

Sčítání do 10 obrázkově

Závody

Sčítání do 20 obrázkově

Závody

Smíšená čísla

Závody

Sčítání do 100 obrázkově

Závody

Zlomky, mocniny, odmocniny

Závody

Stavby z kostek: pohled ze stran

Závody

Hodnoty goniometrických funkcí

Závody

Kostky: plán stavby

Závody

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Závody

Poznávání zlomků

Závody

3D objekty z různých pohledů

Závody

Logika: pojmy

Závody

Úpravy logických výrazů

Závody

Množiny: pojmy

Závody

Množinové operace

Závody

Kombinatorika: pojmy

Závody

Vennovy diagramy

Závody

Základní typy funkcí

Závody

Vlastnosti funkcí

Závody

Popisná statistika: základní pojmy

Závody

Zlomky na číselné ose

Závody

Zápis posloupností

Závody

Aritmetická a geometrická posloupnost

Závody

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Závody

Geometrické konstrukce: značení

Závody

Jednotky délky: ze života

Závody

Sítě kostky

Závody

Jednotky obsahu: ze života

Závody

Jednotky teploty: ze života

Závody

Převody jednotek délky

Závody

Nejmenší společný násobek

Závody

Výrazy s mocninami a odmocninami

Závody

Vědecký zápis čísel

Závody

Čísla slovně

Závody

Vlastnosti lineární funkce

Závody

Vlastnosti kvadratické funkce

Závody

Obsah, obvod: vzorce, principy

Závody

Určení zobrazení v rovině

Závody

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Závody

Vlastnosti goniometrických funkcí

Závody

Pořadí operací, závorky

Závody

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Závody

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Závody

Výrazy a jejich úpravy: mix

Počítání: těžké

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Počítání: těžké

Čísla: mix

Počítání: střední

Čísla: mix

Počítání: lehké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Týmovka

Úpravy výrazů s více proměnnými

Počítání: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Počítání: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: lehké

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: těžké

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: těžké

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: střední

Přímá a nepřímá úměrnost

Krok po kroku: střední

Počítání s procenty

Krok po kroku: střední

Rozšířená cvičení (30 dní)

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: lehké

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM