Matematika

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Odčítání obrázkově

Násobení a dělení: mix

Sčítání a odčítání do 20

Honzík slavil narozeniny. Měl na dortu sedm svíček. Tři svíčky se mu podařilo sfouknout. Kolik svíček zůstalo nesfouknutých?

Úhly: mix

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v kosočtverci.

3D objekty z různých pohledů

Lomené výrazy

Číselná osa do 20

6
16
1713
73

Mocniny

Záludné slovní úlohy

Myslím si číslo. Vynásobím ho číslem 131, odečtu počet noh Bena, což je můj zdravý pes, a výsledek podělím věkem Alice, což je moje dobrá kamarádka. Vyšlo mi 75. Kolik noh má Ben?

Sčítání do 10 obrázkově

Grafy lineárních funkcí

Počítání s procenty

Kolik je 100 % z 13?

Jednotky objemu

Násobení a dělení zlomků

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 3252,235 na celé číslo.

Rovnice se zlomky

A:
A: Jaký je vhodný první krok při řešení rovnice?Obě strany rovnice vynásobíme číslem 5.Obě strany rovnice vynásobíme číslem 35.A: Ano, protože 35 je společný jmenovatel zlomků. Dostaneme
A: Roznásobíme závorky na obou stranách rovnice. ???

Sčítání pod sebou

Střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Dosazování do výrazů

Vennovy diagramy

Sčítání a odčítání zlomků

Zlomky a desetinná čísla

Stavby z kostek: pohled ze stran

Sokoban: střední

Čísla: mix

Jednotky délky

9 m = cm

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Sčítání pod sebou

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod trojúhelníku DEF:

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Grafy lineárních funkcí

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Dělitelnost

Je číslo 847 dělitelné číslem 3?

AnoNe

Násobení a dělení zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Kombinace bez opakování

Potkají se tři čuníci, na uvítanou si plácnou kopýtkem každý s každým. Jaký bude celkový počet plácnutí?

Bonus

Zlomky a procenta

70 %
20 %
60 %40 %
10 %
30 %50 %80 %

Názvy geometrických útvarů a těles

kružnicekoule
elipsakuželjehlan
válec

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Vennovy diagramy

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

A: Postupně rozložte na součin .A: Je vhodné upravit pořadí členů? NeAnoA: Co je vhodné vytknout? a A: Jak to bude vypadat po vytknutí? ???

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 15 na desítky.

Kulička: lehké

Zlomky: sčítání obrázkově

Slovní úlohy o penězích

Jůtůber Felix má dva slevové poukazy do obchodu s počítači, jeden na 400 korun a druhý na 20 %. Paní prodavačka ho ale upozornila, že slevy nelze použít obě zároveň. Felixův nákup stojí přesně tolik, že je mu úplně jedno, který poukaz použije, protože oba přinášejí stejnou slevu. Kolik korun stojí Felixův nákup (před uplatněním slevy)?

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Sčítání do 10 obrázkově

Násobení desetinných čísel

Slovní úlohy s časem

Každá vyučovací hodina v kouzelnické škole v Bradavicích trvá 43 minut a každá přestávka mezi hodinami 11 minut. Druhá hodina končí v 9:53. Kdy začíná první hodina?

Odpověď zapište ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Sokoban: lehké

Dělení jednociferné

385
7429
6

Mocniny

8128512
16
4
256
6432

Násobilka čísla 5

502510
354015

Zlomky: mix

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 4.

Násobení víceciferné

Kombinace s opakováním

V sáčku je mnoho červených, modrých, žlutých a zelených kuliček. Kolik různých možností máme, chceme-li si vybrat 3 z nich? Na pořadí vybraných kuliček nezáleží a kuličky téže barvy mezi sebou nerozlišujeme.

Pořadí operací, závorky

Geometrické pojmy

kružnice opsaná trojúhelníkumezikružíkruh
kružnice vepsaná trojúhelníkutětivasečna
výsečtečna

3D objekty z různých pohledů

Sčítání a odčítání nad 100

Dělení víceciferné

24420
5
27
9

Logaritmické rovnice

A:
A: Jaká je nejvhodnější úprava rovnice?Převedeme na exponenciální rovnici.Pravou stranu upravíme na logaritmus se stejným základem jako na levé straně.A: Dostaneme
A: Podle pravidel pro počítání s logaritmy upravíme pravou stranu. ???

Jednotky: mix

100 mm

10 cm100 cm

Konstrukční úlohy

A: Sestrojte trojúhelník , je-li dáno: .A: A: Jaký je nejvhodnější začátek konstrukce?Sestrojíme stranu .Sestrojíme stranu .A: A: Ano, protože známe úhel přilehlý v této straně. Dále sestrojíme úhel . Jaký obrázek tomuto kroku odpovídá? ???

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Jaký je obor hodnot funkce ?

Výrazy a jejich úpravy: mix

Obsah: kombinace útvarů

Určete obsah zelené plochy:

Tabulka malé násobilky

Počítání se zápornými čísly

-3-18-2
182
3

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Násobilka čísla 9

5490
729
36
27

Finanční gramotnost

V obchodě s potřebami pro Mimoně mají slevu 16 % na všechno. Mimoň Xaver tam koupil speciální brýle pro jedno oko za 126 dolarů. Kolik dolarů stály tyto brýle před slevou?

Porovnávání kladných a záporných čísel

Které číslo je větší?

Jednotky objemu

100 hl =l

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Jednotky délky

Sčítání a odčítání do 10

Odmocniny

12
811
16
22
21

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

A: Řešte soustavu rovnic A: Z první rovnice vyjádříme neznámou nebo .Z druhé rovnice vyjádříme neznámou .A: Správně. Jak bude toto vyjádření vypadat?
A: Dosadíme například za neznámou do druhé rovnice a dostaneme ???

Rovnice: mix

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Binární čísla

Zapište číslo 2 v binární soustavě.

Aritmetická a geometrická posloupnost

aritmetická posloupnost

Sčítání a odčítání desetinných čísel

3,17
2,0
3,23
4,6
1,82,97

Výrazy a jejich úpravy: mix

Počítání se zápornými čísly

Zlomky na číselné ose

Vyjádření neznámé z rovnice

Číselné křížovky

Rovnice se závorkami

Základní rovnice s jednou neznámou

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

A:
A: Převedeme konstanty na jednu stranu rovnice.
A: Jaká je smysluplná úprava rovnice?Podělit a roznásobit -4.Roznásobit a podělit -4.A: Jaké je řešení rovnice? ???

Prostorová představivost: mix

Násobení a dělení: mix

Karkulka šla osm kilometrů na návštěvu k babičce do její chaloupky. Už byla u jejích dveří, když v tom si uvědomila, že doma zapomněla bábovku. Vrátila se pro ni a spěchala opět k babičce, ale tentokrát zapomněla víno, což si taky bohužel všimla až ve chvíli, kdy chtěla zaťukat dveře babiččiny chaloupky. Vrátila se tedy i pro víno. Kolik kilometrů měla Karkulka v nohách ve chvíli, kdy došla k babičce s bábovkou i vínem?

Vlastnosti lineární funkce

Uvažme lineární funkci . Zda je tato funkce rostoucí nebo klesající poznáme podle koeficientu

Sčítání a odčítání zlomků

Rovnice s lomenými výrazy

Násobení víceciferné

Pan Jedlička prodává vánoční borovičky, jeden stromek za 229 korun. Pan Jedlička má letos připraveno k prodeji 167 boroviček. Kolik korun utrží, pokud se mu povede všechny prodat?

Vyhodnocování logických výrazů

Nejmenší společný násobek

208NSN(3, 7)
NSN(6, 9)NSN(4, 10)NSN(4, 8)
18NSN(4, 15)60
12NSN(4, 6)21

Úlohy o směsích

Teta Beáta dělá z kokosového těsta tyčinky vážící 9 gramů a kuličky vážící 6 gramů. Celkem udělala letos 300 kusů těchto dvou druhů cukroví a spotřebovala na to 2400 gramů těsta. Kolik udělala teta Beáta tyčinek?

Souřadnice bodů

Mocniny

125216343
27
64
8

Desetinná čísla: mix

Byl jsem v obchodě, koupil jsem pouze rohlíky a platil jsem 27 Kč. Jeden rohlík stál 1,80 Kč. Kolik rohlíků jsem koupil?

Násobení víceciferné

Opravdová výzva

Rovnice s desetinnými čísly

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Dělení se zbytkem

Mimoni musí každý den trénovat různé schopnosti. Dnes byl na pořadu běh. Jejich úkolem bylo uběhnout za 35 minut co nejvíce koleček okolo vily jejich šéfa. Mimoň Alex zvládá oběhnout jedno kolečko přesně za 4 minuty. Kolik celých koleček zvládne oběhnout v časovém limitu?

Společná práce

Nad skleničkou nektaru se potkala včela paní Vostrá a čmelák pan Medec. Paní Vostrá byla panu Medcovi vděčná, protože společně letos opýlili záhon kopretin za 6 dní, zatímco loni to dělala paní Vostrá sama a trvalo jí to 15 dní. Za kolik dní by záhon opýlil pouze pan Medec?

Počítání do 100

Záporné mocniny

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Výrazy s mocninami a odmocninami

Výrazy s absolutní hodnotou

Římské číslice

CIIL9
11LIXI
10149IX
IC9951

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Úlohy o směsích

A: Celkový počet očí ve třicetičlenné partě Mimoňů je 48. Mimoni jsou, jak známo, dvouocí a nebo jednoocí. Kolik je v této partě těch jednookých?A: Označíme si počet jednookých Mimoňů jako . Kolik je potom Mimoňů dvouokých?
A: Vyjádříme, kolik celkem očí mají jednoocí Mimoni.
A: Vyjádříme, kolik celkem očí mají dvouocí Mimoni. ???

Procenta: mix

Ve školní jídelně Královská Bašta nabízeli ve středu na oběd dvě jídla: ražniči s opečenými bramborami a staročeskou žemlovku. Celkem si oběd objednalo 200 zájemců, z toho si 40 % zvolilo ražniči. Kolik porcí žemlovky kuchařky ve středu připravily?

Odčítání pod sebou

Procenta: mix

Přesně 60% lahůdkového chleba tvoří mouka z mlýna mlynáře Krupičky. Pan mlynář Krupička umlel 80% této mouky z žita, zbytek umlel z pšenice. Kolik procent lahůdkového chleba tvoří pšeničná mouka?

Rovnice se závorkami

A:
A: Jaký je vhodný postup při řešení rovnice?Vynásobit obě strany rovnice číslem 3.Roznásobit závorky na obou stranách rovnice.A: Jak vypadá rovnice po roznásobení závorek?
A: Nyní převedeme výrazy s na jednu stranu a konstanty na druhou stranu rovnice. Jakou rovnici dostaneme? ???

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Kombinační čísla

212036
15
28
10

Podmínky lomených výrazů

A: Kdy má výraz smysl?
A: Jaký je rozklad výrazu vlevo?
A: Kdy se tento výraz nerovná nule?
???

Sčítání a odčítání do 10

Úhly ve čtyřúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v obdélníku.

Desetinná čísla: mix

Rozdělovačka: lehké

Těžké

Sčítání do 10 obrázkově

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Drátek v průhledné krychli

Násobilka čísla 7

5621
494228
63

Logika: mix

Rozdělovačka: opravdová výzva

Sčítání do 20 obrázkově

Sčítání a odčítání od 20 do 100

4073
604325
34

Počítání do 100

Odmocniny

Základní pravděpodobnost jevu

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne číslo 5?

Sčítání a odčítání zlomků

Číselná osa do 20

Úpravy lomených výrazů

Sokoban: opravdová výzva

Zlomky: mix

Desetinná čísla: mix

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Počítání s procenty

Kolik je 1 % z 300?

Násobilka čísla 6

6048
18
30
12
42

Sčítání a odčítání nad 100

211
210200248
213
223

Dělení jednociferné

Jednotky hmotnosti

10 g1000 g1 g
0,1 kg1 kg1000 kg
1 dkg1 t100 kg
1000 mg100 g0,1 t

Jednotky teploty: ze života

2 °C

srpnový denúnorový den

Násobení víceciferné

A: Vypočítejte
A: Roznásobíme.
A: Sečteme.
???

Dělení víceciferné

A: Vypočítejte
A: Vydělíme a sečteme.
???

Jednotky času

1 a půl hodiny = minut

Dělitelnost: mix

Je číslo 876 dělitelné číslem 3?

NeAno

Sudoku 4×4: rozcvička

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

vedlejšínemají speciální pojmenování

Pořadí operací, závorky

A: Vypočítejte A: Upravíme výraz v závorce, nejprve dělení.
A: Upravíme výrazy v závorkách.
A: Násobení má vyšší prioritu. ???

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Násobilka čísla 4

3616
28
8
20
24

Pojmy související s trojúhelníkem

Na kterém obrázku je zeleně vyznačena výška trojúhelníku?

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Poznávání zlomků

Procenta: poznávání

40 %
11 %25 %17 %
60 %67 %

Výběr správné jednotky

objem

litrgram

Zlomky: mix

64 mimoňů šlo na výlet. Po jednom kilometru však polovina Mimoňů řekla, že už nemůže a zůstala lelkovat na trávě. Pokračovalo tedy 32 Mimoňů, ale za další kilometr jich opět polovina odpadla. Toto se opakovalo každý kilometr. Kolik kilometrů ušel nejvýkonnější Mimoň?

Grafy lineárních funkcí

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 34 na stovky.

Násobilka čísla 8

64
24
8
80
4832

Výpočty se zlomky

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Logaritmus

Základní rovnice s jednou neznámou

A:
A: Odečteme od obou stran rovnice.
A: Odečteme 14 od obou stran rovnice.Odečteme od obou stran rovnice.A: Jak bude rovnice po úpravě vypadat? ???

Sčítání a odčítání desetinných čísel

6,1
6,6
8,1
6,26,36

Tabulka malé násobilky

54
5672
6463
81

Desetinná čísla slovně

jedna celá dva

Malá násobilka

21
353630
2842

Názvy geometrických útvarů a těles

kružnice

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod trojúhelníku ABC:

Úpravy výrazů s více proměnnými

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Sčítání a odčítání do 20

14
17
12

Dělení víceciferné

1811
15
202321

Úhly v trojúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Tabulka malé násobilky

Násobilka čísla 2

6
2010
14
16
4

Hodiny: určování času

2:00
1:502:402:20
1:301:20

Náročnější

Sčítání zlomků s obrázky

Dělení jednociferné

Sčítání a odčítání nad 100

750
660610
710
685915

Čísla: mix

Zaokrouhlete 464 na desítky.

Sčítání a odčítání do 20

15
75
1012
17

Slovní úlohy s časem

Na hodinách na věži právě odbilo půl osmé. Pan Krausbery čeká na autobus, který má podle jízdního řádu přijet v 7:36 a jeho jízda na zastávku Malinová, kde pan Krausbery vystupuje, trvá 13 minut. Za kolik minut od tohoto okamžiku (tedy půl osmé) bude pan Krausbery vystupovat (když tedy nebude mít autobus zpoždění)?

Úhly a mnohoúhelníky

Pořadí operací, závorky

Kombinace základních operací

Maminka koupila dceři 6 balíčků velkých korálků. V každém balíčku byly korálky jiné barvy. Dcera chtěla navléknout pestrou šňůru korálků, proto odebrala z každého balíčku 3 korálky. Kolik korálků zbylo celkem v balíčcích, když v každém bylo původně 5 korálků?

Sčítací pyramidy

Zápis množin

množina reálných čísel

Pořadí operací, závorky

Exponenciální rovnice

Sokoban: rozcvička

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Sčítání a odčítání do 20

Dělení víceciferné

Sčítání a odčítání do 10

1
75
210
9

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Určení zobrazení v rovině

Jakému zobrazení odpovídá obrázek?

osová souměrnoststředová souměrnost

Násobení víceciferné

Dosazování do výrazů

Sčítání do 100 obrázkově

Dělitelnost: mix

Jaký je největší společný dělitel čísel 14 a 21?

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Když jsme o víkendu zamířili na kole na koupák, ujedli jsme vždycky tam a zpátky 32 kilometrů. Dneska ale brácha objevil zkratku, která jednu cestu zkrátila o přesně 3 kilometry. Hned jsme ji cestou tam i cestou zpátky použili. Kolik kilometrů jsme ujeli při našem výletě na koupaliště tentokrát?

Podobnost, shodnost

Který vztah platí?

Logika: mix

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah trojúhelníku ABC:

Hodiny: určování času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Převod desetinného čísla na zlomek

A: Převeďte na zlomek v základním tvaru: A: Vytvoříme zlomek s číslem ve jmenovateli.
A: Určíme největšího společného dělitele čitatele a jmenovatele.
A: Tímto číslem zlomek zkrátíme. ???

Počítání se zápornými čísly

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

A: Bob a Tom našli na starém poli celkem 18 hlávek salátu. Tom našel o čtyři hlávky víc než Bob. Kolik hlávek salátu našel Bob?A: Označíme si počet Bobových hlávek jako . Jak vyjádříme počet Tomových hlávek ?Tom našel o čtyři hlávky více než Bob, tedy .Vyjádříme ho jako počet Bobových hlávek plus čtyři, tedy .A: Součet hlávek obou kamarádů je roven osmnácti, tedy . Co bychom měli udělat nyní?Osamostatníme neznámou , protože na počet Bobových hlávek se úloha ptá.Jedno z písmenek vyjádříme pomocí druhého, abychom měli v rovnici pouze jednu neznámou.A: Úloha se ptá na počet Bobových hlávek, vyjádříme tedy za pomoci : ???

Úlohy s rovnicemi: mix

Pan Dlažka je výborný dlaždič, koneckonců má k tomu i příhodné jméno. Společně s panem Kostkou dláždí náměstí a jejich rychlost je 1 metr čtvereční za 35 minut. Dnes ráno pan Dlažka zaspal a pan Kostka pracoval sám rychlostí 1 metr čtvereční za 84 minut. Odpoledne zase musel pan Kostka k doktorovi a tak pan Dlažka dláždil sám. Za kolik minut stihl vydláždit 1 metr čtvereční?

Malá násobilka

Dělení víceciferné

Stavby z kostek: pohled ze stran

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Dělení jednociferné

Porovnávání čísel do 100

Které číslo je větší?

Skákačka: střední

Sudoku 4×4: lehké

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 5 a 7?

Obsah (na mřížce)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Obsah, obvod: mix

Obvod čtvercové desky je 36 cm. Kolik cm měří jeho strana?

Binární čísla

Kolečko sčítání a odčítání

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Rozdělovačka: rozcvička

Doplňování řad: počítání

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání obrázkově

Úhly v trojúhelníku

Procenta: mix

Kolik je 12 % z 300?

Malá násobilka

Téměř neřešitelné

Množinové operace

Množiny: mix

Názvy a vlastnosti útvarů: mix

šestistěnšestiúhelník

Čísla slovně

1000001000tisíc
100milion1000000
stosto tisíc10000
deset tisícdeset10

Rozdělovačka: střední

Pojmy: úhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

plnýnulový

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky na číselné ose

Základní rovnice s jednou neznámou

Římské číslice

19891620MCMLXXXIX
1848MDCCCXLVIIIMDCXX
MCDXCII1415MMXXI
MCDXV14922021

Desetinná čísla: mix

Násobení desetinných čísel

Sčítání a odčítání do 20

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

A: Upravte výraz .A: Roznásobíme závorku.
A: Sečteme příslušné členy.
???

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký bude první krok výpočtu?Rovnici vydělíme číslem .Vytkneme číslo .A: Jak bude vypadat rovnice potom?
A: Jaké je řešení této rovnice? ???

Myslím si číslo

A: Myslím si dvě čísla. Rozdíl těchto čísel je 10, součet je 34. Jaká je hodnota menšího čísla z mé dvojice?A: Označíme si větší číslo jako a menší jako . Do jakých rovnic můžeme přepsat zadání? a a A: Máme nyní dvě rovnice o dvou neznámých. Nyní máme více možností, jak pokračovat. Jakou například?Vydělíme jednu rovnici druhou rovnicí. Protože , zbavíme se tak jedné neznámé a tu druhou, tedy , snadno dopočítáme.Vyjádříme si za pomoci z první rovnice a dosadíme do druhé rovnice. V ní pak bude pouze neznámá a tu snadno vypočítáme.A: Z první rovnice tedy vyjádříme . Po dosazení do druhé rovnice získáme: ???

Objem, povrch

Vzdálenost mezi pupkem a zády jednoho menšího obra Koloděje je 120 centimetrů. Vzdálenost mezi jeho boky je 110 centimetrů a na výšku měří Koloděj 2,4 metru. Jednou si obr Koloděj potřeboval zavolat a tedy zašel do standardní telefonní budky tvaru kvádru. Vlezl se do ní jen velmi těsně, ačkoli se ani nemusel sklánět nebo nějak mačkat, dokonce i dveře za sebou zavřel. Jaký nejmenší objem (v metrech krychlových) tato telefonní budka měla?

#exercise_vpisovacka-template_zaokrouhlete1des#

Myslím si číslo

Myslím si číslo. Moje číslo označuje známku ve škole. Když ho vynásobím čtyřmi, získám číslo dělitelné šesti beze zbytku. Jaké si myslím číslo?

Násobení desetinných čísel

1,651,75
1,5
10,50,1519,25

Pořadí operací, závorky

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 35 na desítky.

Rozcvička

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 3,245 na setiny.

Úhly v trojúhelníku

A: Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.A: A: V prvním kroku určíme velikost úhlu BCA. Ta je:140°40°A: Ano, úhel BCA je vrcholový úhel k zadanému úhlu. Jaký úhel dále můžeme dopočítat? CABABC ???

Kulička: záludné

Počty vrcholů, stran, hran

#exercise_vpisovacka-template_kolik_hran#

Jednotky obsahu

100 km² =ha

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Odmocniny

4,47...
1,41...
3,46...2
4,89...6,32...

Slovní úlohy na množiny

Babička upekla 12 druhů vánočního cukroví, všechny druhy byly buď s ořechy ze zahrádky a nebo s piškoty. Druhů s ořechy bylo o 3 více než druhů s piškoty a jediný druh cukroví obsahoval obojí - výborné ořechové včelí úly. Kolik druhů cukroví v sobě mělo ořechy?

Základní pravděpodobnost jevu

Jaká je pravděpodobnost, že na tomto kolu štěstí padne oranžové číslo?

Pořadí operací, závorky

111713
25
7
5

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Úpravy výrazů se zlomky

Kulička: těžké

Interpretace tabulek

V tabulce vidíme vybrané oblíbené přísady a jejich množství potřebné pro různé často se vyskytující lektvary. Na kolik Lektvarů nepoužitelnosti nám budou stačit 3 kůže z Hřímala a 5 kořenů Scvrklofíku?

Binární čísla

Zapište binární číslo 100 v desítkové soustavě.

Slovní úlohy na převody jednotek

Při prudké letní bouřce napršelo do staré hasičské nádrže 2000 litrů vody. Nádrž má rozměry 10 x 10 metrů, hloubku 2 metry a před bouřkou byla úplně prázdná. Kolik centimetrů nad dnem nádrže je po bouřce hladina vody?

Převody jednotek hmotnosti

20 kg

0,02 t0,2 t

Smíšená čísla

Logika: pojmy a značení

ekvivalence

jestliže, pakprávě když

Logaritmus

Zlomky a procenta

20 %100 %

Rozcvička

Rovnice se zlomky

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Základní

Pythagorova věta: úlohy s diagramem

Do železné desky je vyfrézována válcová drážka. Střed oblouku leží 5 cm nad deskou a poloměr oblouku je 10 cm. Jak je drážka široká?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Jednotky: zkratky a předpony

tuna

ttn

Zlomky, mocniny, odmocniny

Počítání se zápornými čísly

Kostky: plán stavby

Sčítání a odčítání zlomků

A: A: Určíme společného jmenovatele.
A: Převedeme na společného jmenovatele.A: Sečteme. ???

Počítání do 100

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Desetinná čísla slovně

0,250,4tři čtvrtiny
tři celá čtyřičtyři setiny4,0
čtyři0,040,75
čtyři desetinyčtvrtina3,4

Ryze kvadratické rovnice

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký bude první krok výpočtu?Vydělíme rovnici číslem .Převedeme všechny členy na jednu stranu.A: Jak bude vypadat rovnice potom?
A: Jak řešíme tento typ rovnice? ???

Počítání do 20

16
1210
14
68

Malá násobilka

Felix se chce stát JůTůberem. Natočil proto 6 videí, každé z nich mu přineslo osm nových odběratelů. Kolik odběratelů má nyní Felix?

Sčítání a odčítání nad 100

Pepan se vsadil se svou kamarádkou Madlou, že se dokáže celý rok, tedy 365 dní, každé ráno sprchovat studenou vodou. Protože je Pepan fakt frajer, už to skoro zvládl, chybí mu posledních 32 dní. Kolik dní už se Pepan studenou vodou sprchuje?

Násobení a dělení: mix

Množiny: pojmy a značení

sjednocení

Sčítání a odčítání zlomků

Úpravy logických výrazů

Největší společný dělitel

NSD(8, 20)36
24NSD(12, 18)
7NSD(15, 20)5
NSD(15, 21)NSD(8, 22)NSD(14, 21)

Odčítání pod sebou

Počítání s nápadem

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Grafy kvadratických funkcí

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Vlastnosti funkcí

Je-li funkce rostoucí, pak musí být prostá.

platíneplatí

Osová souměrnost

Je zobrazený útvar osově souměrný?

AnoNe

Zlomky na číselné ose

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 5.

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Desetinná čísla na číselné ose

Poznávání úhlů

Zlomky: mix

Z 24litrového sudu odlijeme nejdříve tři osminy objemu, později ještě jednu třetinu zbytku. Kolik litrů vody v sudu zůstalo?

Římské číslice

Zapiš 11 pomocí římských číslic.

Číselná osa: kladná a záporná čísla

-19
-18-9
3
1-4

Pythagorova věta: aplikace

Střihoruký Edvard rozevřel nůžky tak, že dvě (stejně dlouhé) stříhací čepele svíraly přesně pravý úhel. V tomto okamžiku byly od sebe hroty nůžek vzdálené 18 centimetrů. Kolik nejvíce centimetrů může mít papír, aby ho Edvard rozstřihl jedním šmikem?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Kulička: rozcvička

Goniometrické funkce

Permutace a variace s opakováním

Určete počet všech přesmyček, které lze získat z písmen slova ROKOKO.

Desetinná čísla: mix

Slovní úlohy na sloupcové grafy

V grafu vidíme počet kouzel, které použili jednotliví kouzelníci v prvních šesti měsících roku. O kolik kouzel méně použil Ron Weasley než Albus Brumbál v měsíci květnu?

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_desetinne_jako_zlomek#

Pravděpodobnost: kostky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvou kostek padne jednička a šestka?

Sčítání pod sebou

Římské číslice

XIII

Odhady procent – tečky

70 %

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Malá násobilka

Na štafetový závod „Z Brtníkova na hrad Kostka“ se mohou přihlásit devítičlenné týmy. Každý ze členů týmu uběhne 9 kilometrů a pak předá štafetu dalšímu. Tým, který vyhraje, pak může 8 hodin hodovat na hostině v přítomnosti pana krále a celé aristokratické rodiny. Nás ale zajímá, kolik kilometrů celkem měří trasa závodu?

Obsah, obvod: mix

Určete obsah kruhu:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Myslím si číslo

Myslím si dvě čísla. Jedno z nich je o 4 větší než dvojnásobek druhého. Jejich součet je 25. Jaká je hodnota většího čísla?

Dvě rovnice o dvou neznámých

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

4
16278
9
32

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Vlastnosti kvadratické funkce

Uvažme kvadratickou funkci , kde . Je tato funkce omezená zdola?

neano

Přímá a nepřímá úměrnost

Když do klobouku kouzelníka Pokustóna strčíte 6 pingpongových míčků, vytáhne kouzelník 8 králíků. Kolik pingpongových míčků potřebují Bob s Bobkem sehnat, chtějí-li dalších 28 kamarádů?

Skákačka: těžké

Prvočísla

Je 37 prvočíslo?

AnoNe

Logaritmus

Logaritmus

4
3
0
1
2
5

Krácení zlomků

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Binární čísla

Malá násobilka

63
81
49
72
42
6448
54

Zlomky slovně

třetinadva
polovina
čtvrtinačtyři
tři

Množinové operace

Poznávání zlomků

Jakému zlomku odpovídá následující obrázek?

Permutace a variace bez opakování

Určete počet všech tříciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu se vyskytují pouze číslice 3, 5, 7 a 9 a zároveň jsou dělitelné pěti. Každá číslice se vyskytuje maximálně jedenkrát.

Obsah, obvod: vzorce, principy

obsah kruhu o poloměru

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Vyhodnocování logických výrazů

Desetinná čísla, zlomky

Jednotky hmotnosti: ze života

včela

1 kg1 g

Výrazy s mocninami a odmocninami

3
81
27
1296

Dělení jednociferné

Obsah (na mřížce)

7
36
1824
912

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Přibližné počítání

přibližně 10přibližně 6

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Lomené výrazy

Mocniny

Grafy goniometrických funkcí

Těžké

Mocniny

Souřadnice bodů

Pojmy související s kružnicí

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

tečnuvnější přímku

Počet kostek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Výrazy s mocninami a odmocninami

Základní rovnice s jednou neznámou

2030040
30
3
-20

Kulička: opravdová výzva

Úpravy výrazů s faktoriálem

Násobení a dělení: mix

Perníková chaloupka je postavena z luxusního perníku, který ježibaba upekla v Pardubicích. Celkem potřebovala ke stavbě 56 perníčků, na jeden plech se jich ale vešlo jenom 8. Kolikrát musela ježibaba plech naplnit?

Slovní úlohy na spojnicové grafy

Mimoni si od Gumídků koupili hopsinkovou šťávu. Podle toho, kolik skleniček šťávy Mimoň vypije, tolik ujde kilometrů. Když víc pije, má víc energie a ujde více. Když to ale přežene a pije moc, má pak plné břicho a tak daleko nedojde. Kolik skleniček musí Mimoň vypít, aby došel co nejdále?

Násobení víceciferné

6642
30
70
5260

Zlomky: mix

Který zlomek je větší?

Zlomky: mix

V obchodě s hračkami měli akci „VŠE ZA DVĚ TŘETINY“, tedy prodávali úplně všechno za dvě třetiny původní ceny. Kolik korun stála skákací kulička s obrázkem medvídka Pů, jejíž původní cena byla 15 Kč?

Převody jednotek délky

5 dm

50 m0,5 m

Záporné mocniny

4
0,5
1
0,125
2
0,25

Kvadratické rovnice

A: Řešte kvadratickou rovnici pomocí Vietových vzorců.A: Když koefient , co platí pro a ?
A: Jaký je rozklad rovnice?
A: Jaké je řešení této rovnice? ???

Počítání se zápornými čísly

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah lichoběžníku KLMN:

Dělení se zbytkem

Pepan není žádný špindíra, každý den si bere čisté ponožky. Akorát je šíleně nerad pere. Proto si ponožek koupil co nejvíce, konkrétně 26 párů, víc už jich v obchodě ani neměli. Na kolik celých týdnů Pepanovi tyto ponožky vystačí a nebude muset prát?

Dělení se zbytkem

zbytek 5
zbytek 4
zbytek 3zbytek 1
zbytek 2
zbytek 6

Výrazy s absolutní hodnotou

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Jednotky: mix

0,6 cm

6 m6 mm

Sčítání a odčítání nad 100

Obsah, obvod: mix

Pozemek má tvar lichoběžníku o základnách 10 a 16 metrů a výšce 5 metrů. Jaká je jeho plocha?

Pythagorova věta: základní použití

Jednotky délky: ze života

délka skoku klokana

6 m600 mm

Násobení desetinných čísel

Sokoban: těžké

Množiny množin, potenční množina

Kolik prvků má množina ?

Jednotky obsahu: ze života

volejbalové hřiště

160 m²16 m²

Sudoku 6×6

Čísla: mix

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

A: Řešte soustavu dvou rovnic .A: Jaká je nejjednodušší úprava této soustavy?Rovnice odečteme.Rovnice sečteme.A: Ano, sečtením se zbavíme neznámé a dostaneme rovnici
A: Řešením této rovnice je: ???

Jednokrokové rovnice

Zlomky na číselné ose

Počítání s procenty

A: Video Jůtůbera Nuttse, v němž si zkoušel dát do pusy co nejvíce lískových ořechů, dostalo 320 palců nahoru a 80 palců dolů. Kolika procentům všech hodnotících se video nelíbilo?A: Co si v této úloze označíme jako 100 procent?Počet všech lidí, kteří se na video podívali.Počet všech palců (nahoru i dolů), které video obdrželo.A: Kolik to konkrétně je? palců palcůA: Co nyní potřebujeme matematicky vyjádřit? ???

Obvod (na mřížce)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Zlomky a desetinná čísla

Dělení desetinných čísel

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 8 a 15?

Jednotky hmotnosti

10 kg = g

Vlastnosti goniometrických funkcí

Je funkce lichá?

neano

Mocniny a odmocniny

Odhad počtu teček

Množiny: mix

Pythagorova věta: mix

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Jednotky délky

10 m100 m0,1 km
1000 m1 m1000 cm
1 km100 cm1 cm
10 mm10 cm1 dm

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Krácení zlomků

Exponenciální rovnice

A:
A: Jaká je smysluplná úprava rovnice?Převedeme všechny členy na jednu stranu.Rovnici převedeme na logaritmus.A: Dostaneme
A: Podle pravidel pro počítání s logaritmy ???

Dělení obrázkově

Kombinační čísla

Počítání do 100

1610
126
2019
1713

Poznávání úhlů

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Podmínky lomených výrazů

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Počty s pamětí

Výrazy s absolutní hodnotou

-8
5
-2
2
81

Pythagorova věta: aplikace

A: Určete chybějící délku strany v lichoběžníku.A: A: je pata kolmice z bodu na úsečku . Trojúhelník je: Rovnoramenný.Pravoúhlý.A: Co můžeme říct o délce úsečky ?Je poloviční jako délka úsečku .Je stejná jako délka úsečky . ???

Opakované pokusy a složené jevy

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Házím mincí a kostkou. Jaká je pravděpodobnost, že padne současně rub na minci a jednička na kostce?

Převod zlomku na desetinné číslo

A: Převeďte zlomek na desetinné číslo.A: Čím zlomek rozšíříme?
A: Ano, abychom ve jmenovateli dostali mocninu desítky. Jak vypadá rozšíření zlomku?
A: Násobíme čitatel i jmenovatel zvlášť. Výsledný zlomek je: ???

Krácení zlomků

Násobení a dělení: mix

Počty: těžší

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Který vztah platí?

Přímá a nepřímá úměrnost

Karlos změřil špičkovými přístroji, že jeho dva stoleté buky na pozemku za chatou vyprodukují za den zhruba 4 kilogramy kyslíku. Kolik přibližně kilogramů kyslíku vyprodukuje za den 7 stejně mohutných a starých buků na vedlejším pozemku souseda Luďana?

Záporné mocniny

Převody jednotek hmotnosti

30 g

0,03 kg0,3 kg

Hodnoty goniometrických funkcí

-1
0
1

Rovnice se závorkami

Dosazování do výrazů

Zlomky: mix

Desetinná čísla slovně

1,3tři desetiny1,03
0,3tři setinytři celá jedna
jedna celá tři3,13,01
0,03tři celá nula jednajedna a tři setiny

Rovnice se zlomky

Malá násobilka

Sudé, liché

Které z následujících čísel je liché?

Slovní úlohy na množiny

Na start závodu kouzelnických šneků se připlazilo celkem 220 závodníků. Bohužel jenom polovina šneků byla schopna překonat vodní příkop (modrá čára) a jenom 96 šneků bylo vycvičeno k přeskočení živého plotu z kapusty (zelená čára). Patnáct závodníků se nedokázalo dostat ani do zatáčky u ulity, ani do slizové rovinky. Kolik šneků nakonec dorazilo do cíle?

Násobení víceciferné

175
114
360364150
135

Dělení desetinných čísel

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 3 a 15?

Římské číslice

XXXVIIIXL

Obsah, obvod: mix

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Dominik měl v Minecraftu 33 bloků dřeva. 8 z nich použil na výrobu truhly a 6 na výrobu schodů. Kolik bloků dřeva mu zbylo?

Dělitel, násobek

Na hradě Vartnberk jsou dva prohlídkové okruhy. Tím prvním, který vede podzemím a mučírnami, provádí návštěvníky rytíř, zatímco tím druhým, po sálech a komnatách, provádí princezna. Prohlídka s rytířem začíná každých 30 minut, prohlídka s princeznou každých 20 minut. Právě nyní se rytíř s princeznou sešli na prvním nádvoří, protože jejich prohlídky začínají současně. Za kolik minut se takto sejdou znovu?

Převody jednotek obsahu

Procenta: mix

Nešika Hugo si koupil 20 lízátek, ale 30 % lízátek ztratil cestou, 4 další mu sežral jeho křeček a potom se ještě 40 % lízátek ze zbývajícího počtu zkazilo. Kolik lízátek Hugovi zůstalo?

Sudoku 4×4: těžší

Kvadratické rovnice: diskriminant

A: Řešte kvadratickou rovnici .A: Jaký je diskriminant této rovnice?
A: Kolik má rovnice řešení?
A: Diskriminant je záporný -> rovnice nemá v řešení. ???

Sítě těles

Kladná a záporná čísla: mix

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Krácení zlomků

A: Vyjádřete zlomek jako zlomek v základním tvaru.A: Jaký je největší společný dělitel čitatele a jmenovatele?
A: Jak budeme zlomek krátit?
A: Jak vypadá zlomek v základním tvaru? ???

Pojmy: dvojice úhlů

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

nemají speciální pojmenovánístřídavé

Mocniny

Pythagorova věta: základní použití

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Zápis posloupností

Výrazy s logaritmy

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Čísla slovně

třicet

Grafy lineárních nerovnic

Kladná a záporná čísla: mix

Převody jednotek délky

0,48 m

48 cm4,8 cm

Výrazy s mocninami a odmocninami

Dělení víceciferné

Násobení víceciferné

Základní typy funkcí

lineární funkce

Objem, povrch

Bujón do polévky se prodává ve tvaru takového malého kvádru, který má 2 centimetry na šířku, dva centimetry na délku a jeden centimetr na výšku. Kolik centimetrů krychlových bujónu to je?

Sokoban: záludné

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Exponenciální rovnice

A:
A: Obě strany rovnice napíšeme jako mocninu o základu 2.
A: Porovnáme exponenty.
A: Řešením je ???

Násobení a dělení: mix

Sčítání a odčítání: základy mix

Grafy goniometrických funkcí

Přibližné počítání s procenty

10 % z 25684

přibližně 3 100přibližně 2 600

Euklidovy věty

A: Dokažte Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět.A: A: Kterou z Euklidových vět použijeme?O odvěsněO výšceA: Co platí pro odvěsny ?
???

Kvadratické rovnice

Na vánoční besídce mají skauti a skautky zvyk dát každému (kromě sebe samozřejmě) drobný dárek vlastní výroby. Letos leží pod stromečkem 156 balíčků. Kolik je na skautské besídce lidí?

Kvantifikátory

Množina obsahuje pouze čísla z interavalu .

Pořadí operací, závorky

10
6
18
249
3

Úpravy výrazů s více proměnnými

Násobení víceciferné

Sítě těles

Kulička: střední

Geometrické konstrukce: značení

Pythagorova věta: aplikace

Ježibaba si opřela své rovné závodní létající koště dlouhé 2,5 metrů o zeď své chaloupky. Dolní konec koštěte se dotýkal země 1,5 metrů od zdi. V jaké výšce (v metrech) se dotýkal hodní konec koštěte zdi chaloupky?

Jednotky času

200 vteřin

2 minuty3 minuty 20 vteřin

Kombinace operací: mix

Grafy lineárních nerovnic

Poznávání zlomků

#exercise_vpisovacka-template_vybarvene_jako_zlomek#

Násobilka čísla 3

1218
2721
924

Počty: lehké

Výpočty s desetinnými čísly

Vennovy diagramy

Pythagorova věta: aplikace

Určete délku strany XY v rovnoramenném trojúhelníku.

Smíšená čísla

Desetinná čísla na číselné ose

Dvě rovnice o dvou neznámých

Tabulka malé násobilky

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Sčítání a odčítání nad 100

Operace a vlastnosti v rovině: mix

Je zobrazený útvar osově souměrný?

NeAno

Pravděpodobnost: pojmy a značení

opačný jevnemožný jev

Úpravy výrazů s více proměnnými

Dělitelnost: mix

Které z následujících čísel je prvočíslo?

Sčítání a odčítání: základy mix

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Kombinatorická číselná rozcvička

Kolik přirozených čísel menších než 100 obsahuje číslice 1 nebo 8?

Opakované pokusy a složené jevy

Házím dvěma kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že padnou dvě stejná čísla?

Středová souměrnost

Je zobrazený útvar středově souměrný?

NeAno

Obvod (na mřížce)

22
2416
18
2620

Vennovy diagramy

Zlomky a procenta

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Hodiny: určování času

11:15

Logaritmické rovnice

Smíšená čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

A: Řešte kvadratickou rovnici pomocí Vietových vzorců.A: Když koefient , co platí pro a ?
A: Jaký je rozklad rovnice?
A: Jaké je řešení této rovnice? ???

Dělení desetinných čísel

68
20540
10

Sčítání pod sebou

Který výpočet je správně?

Rovnice: mix

Přímá a nepřímá úměrnost

A: Aby si Gargamel získal přízeň Mimoňů, pozval je na lívancovou hostinu. Počítal, že hostů přijde 9 a každý tak bude mít 8 lívanců. Mimoňů ale přišlo hned 12. Kolik vyšlo na každého Mimoně lívanců?A: Která z následujících věcí by byla stejná v obou případech (kdyby bylo hostů 9 i když jich bylo 12)?celkový počet připravených lívancůpočet lívanců, které by snědl jeden MimoňA: Jak tento celkový počet lívanců vypočítáme?
A: Když Mimoňů přišlo 12, kolik dostal každý lívanců? ???

Sčítání od 20 do 100 obrázkově

Poznávání zlomků

Malá násobilka

Zlomky a desetinná čísla

Jednotky času

30 vteřin15 vteřin150 vteřin
240 vteřinčtyři minutyčtvrt minuty
minuta a půlpůl minuty75 vteřin
90 vteřindvě a půl minutyminuta a čtrt

Kladná a záporná čísla: mix

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozklad na součin

Počítání s procenty

3820 % z 4036
5 % z 802 % z 25095 % z 40
98 % z 50495
45 % z 8048

Slovní úlohy s časem

Princové Drsoň a Jasoň vyrazili na závod okolo jezera. Závod začal v 13:53. Drsoň dorazil do cíle ve 14:47. Jasoň jel pomalu a navíc se cestou zapovídal na 5 minut s kouzelnou babičkou, takže dorazil do cíle až ve 15:03. O kolik minut později než Drsoň dorazil Jasoň?

Římské číslice

Zapiš MCMXVIII pomocí arabských číslic.

Binární čísla

5411
21003
7110101
101116

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Sčítání a odčítání nad 100

28. března roku 2018 uplynulo přesně 426 let od narození Jana Amose Komenského. Který rok se tato významná osobnost českých dějin narodila?

Grafy kvadratických funkcí

Kombinatorika: pojmy

výběr pětičlenného týmu z dvacetičlenné třídy

kombinacevariace

Logika: pojmy a značení

a zároveň
jestliže B, pak A
jestliže A, pak B
neboprávě když
neplatí

Hodnoty goniometrických funkcí

Odčítání pod sebou

Který výpočet je správně?

Písemné násobení pod sebou

Výrazy a jejich úpravy: mix

Násobení víceciferné

Pan Sádra sbírá trpaslíky. Ty sádrové. Má obrovskou zahradu a tam je vystavuje. Už jich má přesně třináctkrát víc než Sněhurka. Kolik má pan Sádra na zahradě trpaslíků?

Sčítání do 20 obrázkově

Sčítání a odčítání nad 100

Rozdělovačka: těžké

Vědecký zápis čísel

Slovní úlohy na výpočet věku

Před osmi lety byla paní Novotná sedmkrát starší než její syn. Dnes je přesně třikrát starší než její syn. Kolik let je paní Novotné?

Výrazy a jejich úpravy: mix

Čísla slovně

osm set devatenáct

Násobení a dělení zlomků

Úpravy výrazů se zlomky

A: Upravte výraz .A: Upravíme čitatele.
A: Zlomek zkrátíme.
???

Kostky: plán stavby

Dělení desetinných čísel

Jednotky délky

milimetr0,1 cm1000 m
kilometr5 cm0,5 km
centimetr50 cm500 m
10 mmpůl metru50 mm

Goniometrické funkce: mix

Písemné násobení pod sebou

Který výpočet je správně?

Skákačka: opravdová výzva

Lineární funkce: mix

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

menší než 7větší než 7

Sčítání a odčítání nad 100

185+58

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 3867 na stovky.

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 8 a 50?

Sítě kostky

Která barva bude oproti šedé barvě?

fialovámodrá

Množiny: pojmy a značení

Lehké

Skákačka: lehké

Jednotky obsahu

fotbalové hřištěhokejové hřištěsjezdovka
7000 m²1600 m²2 m²
plavecký bazén (povrch vody)volejbalové hřiště1000 m²
0,1 km²160 m²kulečníkový stůl

Úlohy s pohybem

Z letiště vyletělo letadlo rychlostí 300 km/h. Když bylo 50 km od letiště, vyletěla za ním z téhož místa stíhačka rychlostí 550 km/h. Za kolik minut stíhačka letadlo dohoní?

Malá násobilka obrázkově

Popisná statistika: základní pojmy

medián je _ hodnota v seřazené posloupnosti

prostřednínejvětší

Tabulka malé násobilky

Pythagorova věta: základní použití

Vlastnosti množin a množinových operací

Který vztah platí?

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Lucka dostala za pololetí celkem 10 známek z matematiky. Protože ji matematika baví, byly to jenom jedničky a dvojky. Když si spočítala průměr (tedy součet všech známek vydělený jejich počtem), vyšlo jí číslo 1,3. Kolik měla Lucka za pololetí jedniček?

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Obsah, obvod: mix

Určete obvod lichoběžníku KLMN:

Odmocniny

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Určete délku kružnice:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Čísla slovně

sedmdesát sedm777
733třicet tři
3337sedmdesát tři
sedmtřicet sedmtři

Násobení desetinných čísel

6,27
5,757
5,643
0,057
0,57
5,13

Pravděpodobnost: mix

Z dvanácti studentů, mezi kterými je i Lukáš, vybíráme čtyřčlennou skupinu. Jaká je pravděpodobnost, že ve vybrané skupině bude Lukáš?

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM