Matematika

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.

Exponenciální rovnice

Grafy lineárních nerovnic

Tabulka malé násobilky

30
215681
158

Sítě těles

Sítě kostky

Která krychle může vzniknout složením této sítě?

Slovní úlohy o penězích

Mimoni jedou do ciziny a potřebují 250 euro. Aktuální kurz je 26 korun za euro a jednorázový poplatek za koupi cizí měny je 100 korun. Kolik korun Mimoni za koupi eur zaplatí?

Násobení víceciferné

Výpočty se zlomky

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Úpravy výrazů s více proměnnými

Sčítání a odčítání do 20

Záporné mocniny

Sčítání a odčítání do 10

Číselná osa do 20

198
63
15
13

Sčítání do 100 obrázkově

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Dělení se zbytkem

zbytek 4zbytek 2zbytek 0
zbytek 6zbytek 8
zbytek 3

Mocniny, odmocniny, logaritmy: mix

Jednokrokové rovnice

Rozklad na součin

Geometrické pojmy

úhly vrcholové
úhel konvexní
úhel nekonvexníúhly střídavé
úhly vedlejšíúhly souhlasné

Sčítání a odčítání nad 100

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 280 na stovky.

Počítání s procenty

Kolik je 6 % z 50?

Pythagorova věta: aplikace

U monitorů a obrazovek je důležitá délka jejich úhlopříčky (spojnice protějších rohů), která se často uvádá v palcích. Pepana by zajímalo, kolik palců měří úhlopříčka velké obrazovky na nádraží. Od zaměstnanců nádraží se mu podařilo zjistit, že šířka obrazovky je 15 palců a výška 8 palců. Kolik palců tedy měří její úlopříčka?

Násobení víceciferné

Zpáteční lístek na vlak do Brna stojí paní Studenou 22 korun. Tento týden jela paní Studená do Brna každý den, dokonce i v sobotu a v neděli, protože je léto a ona vyrábí a prodává tu nejlepší zmrzlinu. Kolik korun zaplatila tento týden paní Studená za lístky na vlak?

Malá násobilka

Mocniny

1225
125
62525
2253125

Kombinace s opakováním

Matějova maminka upekla 3 druhy koláčů - makové, ořechové, tvarohové. Od každého 5 kusů. Určete, kolika způsoby si Matěj může vybrat 4 koláče.

Podmínky lomených výrazů

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 2,123 na celé číslo.

Jednotky obsahu

100 ha1 a1 m²
100 m²1 ha1 cm²
100 cm² 100 mm² 100 dm²
100 a1 dm²1 km²

Odmocniny

100
011
10
1

Binární čísla

Římská čísla

MMXVII

Mocniny

Grafy lineárních funkcí

Tabulka malé násobilky

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Basketbal se hraje na čtyři čtvrtiny. V první čtvrtině získali naši 22 bodů, v druhé 27 bodů, ve třetí jen 17 bodů a v poslední čtvrtině 25 bodů. Nakonec náš tým těsně o 2 body vyhrál. Kolik celkem bodů získali v tomto utkání soupeři?

Myslím si číslo

Myslím si dvě čísla. Jejich součet je 15. Osminásobek menšího je o 1 menší než trojnásobek většího. Jaká je hodnota většího čísla?

Počítání se zápornými čísly

Prvočísla

Je 22 prvočíslo?

AnoNe

Sčítání obrázkově

Obsah, obvod: vzorce, principy

Můžeme na základě znalosti obsahu kruhu určit jeho poloměr?

neano

Pravděpodobnost: kostky

#exercise_vpisovacka-template_pst_dec_nebo_zlomek#Jaká je pravděpodobnost, že na kostce padne šestka?

Interpretace tabulek

V tabulce vidíme počet použití vybraných kouzel třemi mladými kouzelníky za první měsíc v Bradavicích. Kolikrát celkem čarovali Ron, Harry a Hermiona kouzlo Alohomora?

Tabulka malé násobilky

Smíšená čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_kraceny#

Sčítání a odčítání nad 100

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod obdélníku KLMN:

Slovní úlohy s časem

Kouzelný obraceč času umí svého majitele vrátit v čase, jedno obrácení tohoto amuletu tvaru přesýpacích hodin vrátí kouzelníka o 40 minut. Kolikrát musí Hermiona amulet obrátit, jestliže je přesně poledne a ona chce stihnout hodinu zaříkávání, která začínala v 8 hodin?

Obsah, obvod: kruh, kružnice

Určete délku kružnice:Výsledek zaokrouhlete na celé číslo.

Vlastnosti lineární funkce

neano

Násobilka čísla 2

10
2
12
8
4
6

Kostky: plán stavby

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Maxipes Fík nemá rád ty měsíce v roce, které začínají na písmeno L. Kolik měsíců v roce má Fík rád?

Jednotky objemu

Záludné slovní úlohy

Petr má 8 krav, 6 koní a 3 ovce. Pokud Petr ovce nazývá krávami, kolik má Petr krav?

Násobení víceciferné

Zlomky: sčítání obrázkově

Odhad počtu teček

Násobilka čísla 9

45
90
27
63
1872

Vyjádření neznámé z rovnice

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Sčítání do 20 obrázkově

Dělení víceciferné

Sčítání a odčítání desetinných čísel

1,41
3,3
1,080,9
1,980,99

Myslím si číslo

Myslím si dvě čísla. Rozdíl těchto čísel je 2, součet je 8. Jaká je hodnota menšího čísla z mé dvojice?

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Kombinatorická číselná rozcvička

Kolik dvojciferných čísel nezačíná číslicí 3 a končí číslicí 9?

Slovní úlohy s časem

Promítání filmu začalo v 8:55. Film trval dvě a čtvrt hodiny. Kdy promítání skončilo?

Odpověď zapište ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Jednotky obsahu: ze života

Václavské náměstí

40 ha4 ha

Násobení desetinných čísel

4,284
3,3915
1,071
3,7485
6,069
2,856

Podobnost, shodnost

Který poměr platí?

Desetinná čísla na číselné ose

Úlohy o směsích

Kláruše hraje Minecraft a má hromadu diamantů, konkrétně 127. Chce z nich vyrobit části brnění, a to helmy (jedna je za 5 diamantů) a hrudní pancíře (jeden je za 8 diamantů). Rozhodla se vyrobit celkem 20 věcí a to tak, aby jí žádný diamant nezbyl. Kolik vyrobí Kláruše diamantových hrudních pancířů?

Poznávání úhlů

Násobilka čísla 5

1015
20
25530

Počítání s časem

2 hodiny a 10 minut = minut

Úpravy výrazů se zlomky

Úhly v trojúhelníku

Pořadí operací, závorky

(3-1)*(4-2)*(5-3)

Porovnávání kladných a záporných čísel

Které číslo je větší?

Desetinná čísla na číselné ose

Pořadí operací, závorky

396
1024
18

Smíšená čísla

Vlastnosti goniometrických funkcí

Násobení a dělení: mix

Dominik hraje Minecraft a potřebuje vyrobit spoustu kamenných schodů. Jako dobrý hráč ví moc dobře, že z šesti bloků křemene získá 4 schody. Kolik schodů může Dominik vyrobit, jestliže už má připravených 24 bloků křemene?

Sčítání pod sebou

Který výpočet je správně?

Základní rovnice s jednou neznámou

Pořadí operací, závorky

6:(2+1)

Rovnice se zlomky

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Mocniny

Krácení zlomků

Odpověď zapiš jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Sčítání a odčítání zlomků

Středová souměrnost

Je zobrazený útvar středově souměrný?

AnoNe

Násobení víceciferné

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Přímá a nepřímá úměrnost

Na horu Krutý Sněženec vede sedačková lanovka. Celkem je na lanovce 96 sedaček a rozestup mezi jednotlivými sedačkami je 14 metrů. Nedávná technická kontrola ale odhalila, že by bylo bezpečnější mít na lanovce o 12 sedaček méně. Montér Radim jich tedy 12 odstranil a zbytek přešrouboval tak, aby mezi nimi byl opět pravidelný rozestup. Kolik metrů nechal Radim mezi každými dvěma sousedními sedačkami?

Sčítání a odčítání do 20

Převody jednotek obsahu

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Je logaritmická funkce prostá?

neano

Rovnice se zlomky

Násobení a dělení zlomků

Aritmetická a geometrická posloupnost

geometrická posloupnostaritmetická posloupnost

Výrazy s logaritmy

Grafy goniometrických funkcí

Sčítání a odčítání nad 100

Pepan jel v létě se svojí rodinou na dovolenou do Alp do Rakouska. Podle mapy měla být cesta dlouhá 262 kilometrů ale hned u Hustopečí se opravovala silnice, tudíž se cesta o 14 kilometrů prodloužila. Kolik kilometrů nakonec cesta měřila?

Odmocniny

Úpravy výrazů s více proměnnými

Dělení se zbytkem

Čerti v pekle si házeli kostkou, takovou, jaká se používá třeba při „Člověče, nezlob se“. Jejich hra byla jednoduchá, každý se snažil hodit co nejvíce bodů a když mu padla šestka, házel ještě jednou. Uriáš třeba hodil šestku a pak trojku, měl tedy 9 bodů. Oproti němu Belzebub hodil v jednom tahu 27 bodů. Jaké číslo mu padlo na kostce při posledním hodu?

Poznávání zlomků

Který obrázek odpovídá následujícímu zlomku?

Poznávání zlomků

Sčítání a odčítání zlomků

Odpověď zapište jako zlomek v základním tvaru 'x/y'.

Výrazy s mocninami a odmocninami

Pythagorova věta: aplikace

Určete délku strany XY v rovnoramenném trojúhelníku.

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Slovní úlohy na množiny

Malý poseroutka Greg si před rozbalováním vánočních dárků spočítal, že pod stromečkem na něj čeká 6 dárků zabalených v zeleném papíře a 5 dárků v ozdobném papíře s legračními soby. Protože už je zkušený, tak taky odhadl, že 4 dárky (z toho jeden v zeleném papíře) jsou měkkouši, tedy nějaké kusy oblečení, na které se vůbec netěší. Na kolik pořádných dárků v papíře s legračními soby se může Greg těšit?

Souřadnice bodů

Dělení obrázkově

Největší společný dělitel

NSD(16, 24)126
NSD(14, 28)NSD(10, 22)NSD(8, 28)
4NSD(36, 48)14
8NSD(18, 24)2

Jednotky délky: ze života

vzdálenost ze Země na Měsíc

384000 m384000 km

Sčítání a odčítání do 20

Malý poseroutka Greg si stříhá všechny svoje nehty, ale hrozně ho to nebaví. Už si ostříhal 14 nehtů. Kolik mu jich ještě zbývá?

Poznávání úhlů

Římská čísla

Zapiš C pomocí arabských číslic.

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 12 a 21?

Výpočty s desetinnými čísly

Rovnice s desetinnými čísly

Záporné mocniny

Pojmy související s trojúhelníkem

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

obecný trojúhelníkrovnostranný trojúhelník

Pythagorova věta: základní použití

Jednotky hmotnosti: ze života

člověk

70 kg0,7 t

Logaritmy

Desetinná čísla: mix

Obyčejná mrkev stojí 3,60 zlatých a pořádná karotka 5,40 zlatých. Kristoff chce koupit svému sobovi Svenovi výživnou večeři, ale má jenom 64,80 zlatých. O kolik více může koupit obyčejných mrkví než pořádných karotek?

Sčítání pod sebou

Lomené výrazy

Zlomky na číselné ose

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_se_jmenovatelem# 8.

Hodiny: určování času

7:305:15
2:003:20
8:401:204:35
6:20

Odčítání pod sebou

SprávněŠpatně

Kombinatorika: pojmy

počet prvkových variací s opakováním z prvků

Násobení a dělení zlomků

Násobení a dělení: mix

Na rybníce je 5 člunů. V každém člunu se plaví stejný počet dětí. Celkově se na rybníce plaví 15 dětí. Kolik dětí je v jednom člunu?

Násobení víceciferné

9076224
598195
210

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Grafy lineárních funkcí

Čísla slovně

3020dva tisíce tři sta203
dva tisíce třitři sta dvatři sta dvacet
dvě stě tři2300320
3022003tři tísíce dvacet

Základní rovnice s jednou neznámou

30
40
20
300
3
-20

Dělení jednociferné

Binární čísla

7110100
11111101
1035
642

Desetinná čísla slovně

nula celá osm2,80,28
8,022,08osm celá dva
8,20,8dva celá osm
dva celá nula osmnula celá dvacet osmosm celá nula dva

Výrazy s absolutní hodnotou

-82
-2
8
1
5

Hodiny: určování času

Odpověď zapiš jako dopolední čas ve tvaru 'hodiny:minuty'.

Grafy goniometrických funkcí

Dvě rovnice o dvou neznámých

Kombinace základních operací

Na lektvar Zpomalení je potřeba mít 2 rohy jednorožce a na Odpuzující lektvar dokonce 3 rohy jednorožce. Profesor Snape chce 5 žáků zpomalit a 7 odpudit. Kolik potřebuje rohů z jednorožce?

Zlomky na číselné ose

Logaritmy

1
4
6
3
5
2

Zlomky a procenta

10 %
85 %100 %
25 %45 %0 %

Malá násobilka

Názvy útvarů

čtverec

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Zlomky a desetinná čísla

Slovní úlohy na převody jednotek

Čaroděj Gandalf spustil vítr, který dosahoval rychlosti 15 metrů za sekundu. Jakou měl kouzelný vítr rychlost v kilometrech za hodinu?

Odčítání pod sebou

Odhady procent – tečky

50 %

Dělitelnost

Je číslo 2 dělitelné číslem 5?

NeAno

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 206 na desítky.

Zlomky a desetinná čísla

Zlomky a procenta

5 %10 %

Násobení víceciferné

Dělení desetinných čísel

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Úpravy logických výrazů

Výrazy s mocninami a odmocninami

Obvod (na mřížce)

20
1826
16
2224

Dělení jednociferné

35610
8
4
19

Násobilka čísla 4

20
828
3240
12

Malá násobilka

Princezna Anna jela svým osobním autem navštívit svoji sestru, princeznu Elzu. Protože Elza bydlí v zasněžených horách, musela Anna nasadit na všechna kola svého auta sněhové řetězy. Nasazování řetězu na jedno kolo jí zabralo 9 minut. Kolik minut celkově nasazovala Anna sněhové řetězy?

Násobení a dělení zlomků

Obvod (na mřížce)

Jaký je obvod vyznačeného útvaru?

Krácení zlomků

Obecné slovní úlohy s rovnicemi

Dá-li Alena Lence 3 bonbóny, bude mít stále ještě o 1 bonbón více. Dá-li Lenka Aleně 1 bonbón, bude jich mít Alena dvakrát více než Lenka. Kolik bonbónů má Alena?

Obsah, obvod: mix

Babiččina koza Růža se pase na trávníku na fotbalovém hřišti, je přivázána k jedné tyči branky lanem dlouhým 3 metry. Večer přišel trenér Mičuda a rozzlobil se na babičku, protože Růža spásla všechnu trávu, na kterou dosáhla. Kolik metrů čtverečních trávy spásla Růža? Zaokrouhlete na celé číslo.

Římská čísla

IVXII10XXVII
4XXIII15XX
127XV27
X23VII20

Grafy kvadratických funkcí

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Pythagorova věta: aplikace

Vrtulník uletěl 20 kilometrů na sever, potom zatočil na východ a uletěl 10 kilometrů. Jak daleko se nachází od startovní pozice?

Odpověď zaokrouhlete na 1 desetinné místo. Odpověď uveďte ve stejných jednotkách, jaké jsou uvedeny v zadání (do odpovědi jednotky nepište).

Rovnice s lomenými výrazy

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Souřadnice bodů

Rovnice se závorkami

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Mocniny

Zápis posloupností

Slovní úlohy na spojnicové grafy

V grafu vidíme cenu bezoáru v kouzelnickém obchodě v závislosti na jeho množství v gramech. Je vidět, že když si bezoáru kouzelník koupí více než 10 gramů, tak se mu to díky množstevní slevě vyplatí. Nesmí si ho ale koupit příliš moc, potom zase zdražuje, protože je vzácný. Profesor Snape si koupil čtyři dny po sobě 10 gramů bezoáru. O kolik galeonů méně by zaplatil, pokud by si koupil 40 gramů naráz hned první den?

Jednotky teploty: ze života

voda mrzne

0 °C100 °C

Hodiny: určování času

5:155:30

Sčítání a odčítání nad 100

1111-200

Úpravy výrazů s více proměnnými

Sčítání a odčítání nad 100

Sčítání do 10 obrázkově

3D objekty z různých pohledů

Čísla slovně

tři sta

Dosazování do výrazů

Finanční gramotnost

Čert Uriáš s andělem Petronelem nakupovali jablka a pomeranče pro svatého Petra. Celkem stál jejich nákup 168 dukátů, ale Petronel našel v mošně 3 nebeské stravenky, každou v hodnotě 45 dukátů. Zaplatili tedy těmi stravenkami a zbytek doplatili dukáty. Kolik dukátů museli doplatit?

Stavby z kostek: pohled ze stran

Dělení jednociferné

Vennovy diagramy

Počty vrcholů, stran, hran

#exercise_vpisovacka-template_kolik_hran#

Počítání do 100

Násobení víceciferné

Sčítání a odčítání od 20 do 100

65
72
88159
77
110
68
26

3D objekty z různých pohledů

Logaritmické rovnice

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Porovnávání čísel do 100

Které číslo je větší?

Kombinace bez opakování

Robinson, než ztroskotal, měl osm kamarádů. Nyní si díky zlaté rybce může k sobě na ostrov vybrat dva z nich. Kolik různých možností má?

Násobení víceciferné

Míša slaví právě dnes desáté narozeniny, takže za 8 let bude dospělá. Míšu zajímalo, kolik to je dní. Jeden rok má 365 dní, ale dva z těch následujících osmi roků budou přestupné a budou mít o jeden den více. Za kolik dní bude Míša dospělá?

Kvadratické rovnice

Noční vichřice nalomila na táboře devítimetrový stožár s vlajkou. Dolní část stožáru zůstala stát rovně a ta horní se naklonila od místa zlomu tak, že se špičkou dotýkala země. Tudíž dolní rovně stojící část stožáru, horní nakloněná část a rovná země tvořily pravoúhlý trojúhelník. Táborníci odkrokovali, že špička stožáru se dotýká země přesně 3 metry od paty stožáru. V kolika metrech nad zemí se stožár zlomil?

Převody jednotek délky

1 mm

0,1 cm0,1 m

Písemné násobení pod sebou

ŠpatněSprávně

Čísla slovně

sto deset

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Procenta: mix

Továrna splnila lednový měsíční plán na 107 %, únorový plán na 108 %. Za leden i únor vyrobila navíc 30 výrobků. Určete měsíční plán.

Dělitel, násobek

Dominik měl v Minecraftu 52 jednotek písku a 65 jednotek střelného prachu. Všechno použil na výrobu dynamitu, který se vyrábí z těchto dvou surovin. Po výrobě Dominikovi nezbyl žádný písek ani střelný prach. Kolik bedýnek dynamitu vyrobil?

Sčítání a odčítání desetinných čísel

1,31,15,1
0,510,1
10,2

Počítání se zápornými čísly

Převody jednotek hmotnosti

0,25 kg

250 g25 g

Římská čísla

Zapiš 24 pomocí římských číslic.

Obsah, obvod: mix

Jaký je obvod obdélníku o stranách 5 a 8?

Sčítání a odčítání nad 100

504818
495
603840212
198
375

Číselná osa do 20

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Násobilka čísla 3

6
21924
1827

Smíšená čísla

Dělení víceciferné

Grafy kvadratických funkcí

Vlastnosti funkcí

Je-li funkce prostá, pak nemůže být lichá.

platíneplatí

Desetinná čísla slovně

4,0tři čtvrtinyčtyři desetiny
3,40,4čtyři setiny
tři celá čtyřičtvrtina0,04
0,250,75čtyři

Sčítání a odčítání nad 100

620
280
520
560
1160
800

Zaokrouhlování desetinných čísel

Zaokrouhlete 1,71 na desetiny.

Malá násobilka

323663
56
54
4872
42

Stavby z kostek: pohled ze stran

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Malá násobilka

56
49
4254
6472

Násobení desetinných čísel

Vědecký zápis čísel

Základní rovnice s jednou neznámou

Zlomky a procenta

Vyjádřete zlomek v procentech:
Výsledek zapište jako samotné číslo (bez symbolu %).

Desetinná čísla, mocniny, odmocniny

Jednotky délky

1 cm = m

Počítání se zápornými čísly

-3
-2
-50
35

Sčítání od 20 do 100 obrázkově

Poznávání zlomků

Zapište vybarvenou část jako zlomek ve tvaru 'x/y'.

Objem, povrch

Pan Hoblina prodává trámy. Jeden kubík (metr krychlový) dřeva u něho stojí 5500 korun. Kapitán Nemo potřebuje na stavbu lodi trámy široké 0,15 metrů krát 0,15 metrů v celkové délce 400 metrů. Kolik korun za ně u pana Hobliny zaplatí?

Kostky: plán stavby

Přibližné počítání s procenty

25 % z 589

přibližně 150přibližně 180

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 1 a 11?

Úlohy s pohybem

Ze Strážnice vyjela po Baťově kanálu motorová loď rychlostí 12 km/h směrem ke kotvišti u Otrokovic. O dvě hodiny později se za ní vydala druhá loď rychlostí 20 km/h. Do Otrokovic přijely obě lodě současně. Kolik kilometrů je to ze Strážnice do Otrokovic?

Počítání do 100

2535
2353
5232

Sčítání a odčítání nad 100

Výrazy s mocninami a odmocninami

Zlomky a desetinná čísla

#exercise_vpisovacka-template_zlomek_jako_desetinne#

Kvadratické rovnice

Najděte řešení kvadratické rovnice. Pokud má rovnice dvě řešení, zadejte jako odpověď to vyšší.

Násobení víceciferné

91180
126
72
200
85

Číselná osa: kladná a záporná čísla

Počet kostek

#exercise_vpisovacka-template_kolik_kostek#

Slovní úlohy na sloupcové grafy

Graf znázorňuje zisk zlatých medailí v letních olympiádách. Kolik celkově získala zlatých medailí v zobrazených letech Česká republika?

Malá násobilka

Geometrické konstrukce: značení

Kombinační čísla

Přímá a nepřímá úměrnost

Princezna Elza si díky svým mrazivým superschopnostem otevřela skiareál. Na červené sjezdovce má tři sněžná děla, která sjezdovku zasněží za 12 hodin. Kolik sněžných děl by musela mít, pokud by měla být sjezdovka zasněžená za 4 hodiny?

Zlomky na číselné ose

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 123 na desítky.

Kombinační čísla

Pravděpodobnost

Jaká je pravděpodobnost, že se Ivan a Lukáš narodili ve stejný měsíc? (Počítejme, že měsíc je 1/12 roku.)

Záporné mocniny

Dělení jednociferné

Dosazování do výrazů

Počítání s nápadem

Násobení desetinných čísel

1,5
2,2
0,150,05
1,95
1,15

Dělení víceciferné

Zlomky na číselné ose

Poznávání zlomků

Který obrázek odpovídá následujícímu zlomku?

Společná práce

Sob Sven má dvě brigády, protože si chce pořídit novou maringotku. Přes den rozváží poštu a večer baví lidi na zámku princezny Elzy svými kouzelnickými čísly. Kdyby pouze rozvážel poštu, vydělá si na maringotku za 65 dní, kdyby dělal jenom po večerech kouzelníka, měl by dostatek peněz na novou maringotku za 104 dní. Za kolik dní si vydělá Sven na nové sáně, pokud bude i nadále zvládat obě brigády zároveň?

Zlomky slovně

tři čtvrtiny
čtvrtina
třetinapolovina
tři polovinydvě třetiny

Binární čísla

Zlomky: mix

Anděl Petronel a čert Uriáš měli službu u nebeské brány. Za celý den mu tam přišlo celkem 45 lidí, z nichž některé vzal Uriáš do pekla, ale o čtvrtinu více jich Petronel pustil do nebe. Kolik lidí pustil ten den Petronel do nebe?

Odmocniny

Odčítání pod sebou

Výrazy s absolutní hodnotou

Počítání do 100

Množinové operace

Slovní úlohy na množiny

V pondělí byl ve školní jídelně pro žáky i učitele na oběd výběr ze tří jídel - kuřecího rizota, pizzy a zeleninových placiček. Polovina všech strávníků si dala pizzu. Učitelů bylo na obědě celkem 30, pizzu si z nich však neobjednal žádný. Porcí zeleninových placiček se vydalo přesně 40, z toho polovina učitelům a polovina žákům. Talířů s rizotem pak vydali kuchařky třináctkrát více žákům než učitelům. Kolik celkově strávníků přišlo na oběd?

Sčítání a odčítání od 20 do 100

Pojmy související s kružnicí

Co vyznačuje zelená barva na obrázku?

vnější přímkutečnu

Dělení jednociferné

Permutace a variace bez opakování

Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu se vyskytují pouze číslice 1, 2, 3, 4 a 5. Každá číslice se vyskytuje maximálně jedenkrát.

Určení zobrazení v rovině

Znázorňuje obrázek stejnolehlost?

neano

Sčítání a odčítání do 20

Sčítání do 10 obrázkově

Obsah (na mřížce)

92
29
2712
21

Sčítání a odčítání do 20

Dosazování do výrazů

Slovní úlohy na výpočet věku

Janě je 24 let. Má dvakrát tolik let, jako bylo Haně, když Janě bylo tolik let, jako je Haně dnes. Kolik let je Haně?

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Výrazy s absolutní hodnotou

Množiny: pojmy

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Obsah: kombinace útvarů

Určete obsah zelené plochy, jestliže platí :

Odmocniny

Doplňování řad: sčítání a odčítání

Počítání se zápornými čísly

Hodnoty goniometrických funkcí

Pojmy: úhly

Jak se nazývá vyznačený úhel?

přímýtupý

Počítání s procenty

Kolik je 80 % z 5000?

Sudé, liché

Číslo 13 je:

sudéliché

Sčítání a odčítání do 10

Malá násobilka obrázkově

Nejmenší společný násobek

Jaký je nejmenší společný násobek čísel 16 a 24?

Sčítání a odčítání zlomků

Dělení desetinných čísel

1,5
1,2
0,2
40,41,6

Sčítání a odčítání do 20

17
15
14
1613
12

Logaritmy

Krácení zlomků

Sčítání do 20 obrázkově

Násobilka čísla 7

3563
7028
2149

Výrazy s mocninami a odmocninami

8
4366
162

Jednotky hmotnosti

0,01 t1 kg100 g
krabice mléka1 gtabulka čokolády
10 g10 kg0,001 kg
panda10000 mg100 kg

Násobilka čísla 8

40
32
245680
72

Zlomky a desetinná čísla

Úpravy lomených výrazů

Dělení se zbytkem

#exercise_vpisovacka-template_zbytek_deleni#

Pythagorova věta: základní použití

Určete délku zeleně vyznačené strany v pravoúhlém trojúhelníku.

Objem, povrch

Sklep pana Pechfógla je místnost o obdélníkovém půdorysu s rozměry 6 x 4 metry. V noci mohutně pršelo a ráno pan Pechfógl (jako jediný v ulici) zjistil, že jeho sklep je zaplaven vodou až do výšky 40 centimetrů. Kolik litrů (tedy decimetrů krychlových) vody bude muset pan Pechfógl odčerpat, aby sklep vysušil?

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Číselná osa: kladná a záporná čísla

637-18
-2
40
7353

Počítání do 20

711913
68
12
10

Sčítání a odčítání do 10

675
34
8

Úhly a mnohoúhelníky

Grafy lineárních nerovnic

Názvy útvarů

čtyřstěnčtverec
kosočtverecjehlan
krychleobdélník
kvádrkosodélník

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Lomené výrazy

Základní typy funkcí

goniometrická funkce

Pojmy: dvojice úhlů

Jak se nazývá vyznačená dvojice úhlů?

střídavénemají speciální pojmenování

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Tabulka malé násobilky

Násobení desetinných čísel

Mocniny

Vlastnosti kvadratické funkce

Je funkce kvadratická?

anone

Odčítání obrázkově

Obsah (na mřížce)

Jaký je obsah vyznačeného útvaru?

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah čtverce ABCD:

Sčítání a odčítání nad 100

Obchodník s voňavkami, pan Odér, letěl na obchodní jednání do Londýna. Nejrychlejší cesta tam byla s mezipřistáním ve Frankfurtu a měřila dohromady 1216 kilometrů. Na cestu zpátky vyšel panu Odérovi přímý let, který měřil jen 989 kilometrů. Kolik celkem kilometrů uletěl pan Odér při této své cestě do Londýna a zpátky?

Sčítání do 10 obrázkově

Procenta: mix

Loni se prodávaly na trhu zlámané grešle za 30 Kč. Letos je po nich velká poptávka, a tak podražily o 20 %. Kolik letos stojí?

Sčítání zlomků s celočíselným výsledkem

Jednotky délky

šířka autaskok klokana6 m
1,5 m400 mmaraton
3 mmvelikost klíštěte42 km
délka ještěrkyběžecký ovál20 cm

Hodnoty goniometrických funkcí

0
1
-1

Úhly v trojúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu.

Jednotky hmotnosti

1 kg = dkg

Sčítání a odčítání zlomků

Pořadí operací, závorky

7
8
1
3
12
78

Základní rovnice s jednou neznámou

Násobení desetinných čísel

Zlomky: mix

V balení Bertíkových fazolek bylo přesně 48 kousků. Harry Potter dal jednu třetinu Nevillovi, jednu čtvrtinu Ronovi, jednu šestinu proměnil v žížaly a jednu osminu hodil do mnoholičného lektvaru, protože si spletl recept. Kolik Bertíkových fazolek mu zbylo v sáčku?

Dělení desetinných čísel

Obvod: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obvod kosodélníku EFGH:

Malá násobilka

Počítání s procenty

190100300
80 % z 20090 % z 50098 % z 200
75 % z 400160450
95 % z 20019620 % z 500

Procenta: poznávání

67 %25 %
11 %40 %
60 %
17 %

Největší společný dělitel

Jaký je největší společný dělitel čísel 15 a 24?

Doplňování řad: počítání

Zlomky a desetinná čísla

Čísla slovně

18osmdesát osm80
8osmnáctosm
osmdesát jednaosm set81
osmdesát80088

Obsah: trojúhelníky, čtyřúhelníky

Určete obsah trojúhelníku DEF:

Množiny: pojmy

Zlomky, mocniny, odmocniny

Přibližné počítání

přibližně 19 000přibližně 1 900

Porovnávání zlomků

Který zlomek je větší?

Sčítání zlomků s obrázky

Sítě těles

Dělení víceciferné

13
211723
26
42

Dělení desetinných čísel

Sčítání pod sebou

Úhly ve čtyřúhelníku

Určete velikost červeně vyznačeného úhlu v kosočtverci.

Logika: pojmy

A je logický důsledek Bpokud platí A, pak platí i B

Dělení víceciferné

164
23
30
13

Vennovy diagramy

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Počítání se zápornými čísly

Porovnávání desetinných čísel

Které číslo je větší?

Goniometrické funkce a pravoúhlý trojúhelník

Rovnice se závorkami

Pořadí operací, závorky

Počítání do 100

Permutace a variace s opakováním

Byl 14. únor, tak Romeo vzal do školy dvě stejné čokolády a jednu kytici pro tři spolužačky. Kolik různých možností Romeo má, aby rozdělil dary mezi své spolužačky?

Úpravy výrazů s faktoriálem

Mocniny

1024100
121
1000
1
10000

Převody jednotek délky

10 km

10000 cm10000 m

Dělení se zbytkem

Julie sbírá postavičky hrochů z čokoládových vajíček a její bratr Oskar sbírá kostičky lega. Oskarovi se ale začali hroši také líbit a nabídl Julii, že s ní vymění všech svých 54 kostiček lega za hrochy. Julie ale samozřejmě věděla, že hroši jsou vzácnější a tak Oskarovi nabídla, že mu dá 1 hrocha za 7 kostiček lega. Kolik Oskarovi zbyde kostiček lega, jestliže co nejvíce kostiček vymění za hrochy?

Nejmenší společný násobek

NSN(16, 24)NSN(15, 25)NSN(2, 3)
4869
75NSN(6, 8)NSN(4, 12)
NSN(3, 9)2412

Římská čísla

XVII

Popisná statistika: základní pojmy

medián souboru hodnot 4, 1, 7, 5, 1, 2, 1

Pythagorova věta: základní použití

Dvě rovnice o dvou neznámých

Zaokrouhlování na desítky a stovky

Zaokrouhlete 37 na desítky.

Binární čísla

Zapište binární číslo 111 v desítkové soustavě.

Osová souměrnost

Je zobrazený útvar osově souměrný?

AnoNe

Násobilka čísla 6

24
36
48
304254

Pořadí operací, závorky

Tabulka malé násobilky

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM