Téma
Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné 11 / 24
Aritmetika: Násobení a dělení 0 / 29
Aritmetika: Počítání: kombinace operací 0 / 4 1 / 36
Aritmetika: Kladná a záporná čísla
Aritmetika: Dělitelnost 0 / 3
Aritmetika: Mocniny a odmocniny 0 / 11 0 / 24
Aritmetika: Logaritmus 0 / 7 0 / 12 0 / 3
Aritmetika: Číselné soustavy 0 / 5 0 / 8
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky 0 / 2
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta 0 / 1
Zlomky, procenta, desetinná čísla: Desetinná čísla 0 / 4 0 / 35
Geometrie: Prostorová představivost 0 / 7 0 / 268
Geometrie: Geometrické pojmy
Geometrie: Obsah, obvod 0 / 10 0 / 31
Geometrie: Objem, povrch 0 / 37
Geometrie: Úhly 0 / 4
Geometrie: Geometrické konstrukce 0 / 2 0 / 112
Geometrie: Operace a vlastnosti v rovině 0 / 2 0 / 63
Geometrie: Pravoúhlý trojúhelník 0 / 9 0 / 12 0 / 16
Geometrie: Analytická geometrie 0 / 16
Geometrie: Geometrie: mix 0 / 12
Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy 0 / 31
Elementární algebra: Rovnice 1 / 37
Elementární algebra: Úlohy s rovnicemi 0 / 5
Elementární algebra: Nerovnice 0 / 5
Elementární algebra: Posloupnosti a řady 0 / 2
Funkce: Typy a vlastnosti funkcí 0 / 5
Funkce: Grafy funkcí 0 / 23 0 / 8
Funkce: Lineární funkce 0 / 2
Funkce: Kvadratické funkce 0 / 1
Funkce: Goniometrické funkce 0 / 7 0 / 38
Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce 0 / 1
Diskrétní matematika: Množiny 0 / 12
Diskrétní matematika: Logika 0 / 11 0 / 21
Diskrétní matematika: Kombinatorika 0 / 8
Diskrétní matematika: Pravděpodobnost 0 / 6
Diskrétní matematika: Popisná statistika 0 / 12
Finanční gramotnost: Počítání s penězi 0 / 1
Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy 0 / 1
Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky 0 / 1 0 / 15

Aritmetika: Sčítání a odčítání víceciferné

Sčítání a odčítání víceciferné: mix

Sčítání a odčítání

Kalkulačka: lehké
11/11

Sčítání a odčítání II

Kalkulačka: lehké
0/10

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Zlomky

Zlomky, mocniny, odmocniny

Zlomky, mocniny, odmocniny

Rozhodovačka: těžké

Zlomky: mix

Zlomky: mix

Rozhodovačka: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Procenta: mix

Procenta: mix

Slovní úlohy: těžké

Geometrie: Geometrické pojmy

Geometrie: Objem, povrch

Objem: jehlan

Objem: jehlan

Psaná odpověď: střední

Objem: jehlan

Psaná odpověď: těžké

Objem: válec

Objem: válec

Rozhodovačka: střední

Objem: válec

Rozhodovačka: těžké

Objem: válec

Psaná odpověď: střední

Povrch: válec

Povrch: válec

Psaná odpověď: střední

Povrch: válec

Rozhodovačka: lehké

Povrch: válec

Rozhodovačka: střední

Povrch: válec

Rozhodovačka: těžké

Objem: kužel

Objem: kužel

Psaná odpověď: střední

Objem: kužel

Rozhodovačka: střední

Objem: kužel

Rozhodovačka: těžké

Povrch: kužel

Povrch: kužel

Psaná odpověď: střední

Povrch: kužel

Rozhodovačka: těžké

Objem: koule

Objem: koule

Psaná odpověď: střední

Objem: koule

Rozhodovačka: střední

Objem: koule

Rozhodovačka: těžké

Povrch: koule

Povrch: koule

Psaná odpověď: střední

Povrch: koule

Rozhodovačka: těžké

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Rozhodovačka: střední

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Psaná odpověď: střední

Objem: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Psaná odpověď: těžké

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Psaná odpověď: těžké

Povrch: krychle, kvádr, hranol, jehlan - mix

Rozhodovačka: střední

Objem: koule, válec, kužel - mix

Objem: koule, válec, kužel - mix

Přesouvání: střední

Objem: koule, válec, kužel - mix

Psaná odpověď: střední

Objem: koule, válec, kužel - mix

Rozhodovačka: střední

Objem: koule, válec, kužel - mix

Rozhodovačka: těžké

Povrch: koule, válec, kužel - mix

Povrch: koule, válec, kužel - mix

Psaná odpověď: střední

Povrch: koule, válec, kužel - mix

Rozhodovačka: těžké

Objem, povrch: mix

Objem, povrch: vzorce, principy

Rozhodovačka: střední

Objem, povrch: vzorce, principy

Rozhodovačka: těžké

Objem a povrch: kvádr, jehlan, hranol

Slovní úlohy: těžké

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Slovní úlohy: střední

Objem, povrch: kvádr, hranol, jehlan

Rozhodovačka: střední

Objem a povrch: koule, válec, kužel

Slovní úlohy: těžké

Objem, povrch: koule, válec, kužel

Rozhodovačka: těžké

Geometrie: Geometrie: mix

Geometrie: mix

Umění, vzory, geometrie

Porozumění: lehké
0/4

Elementární algebra: Algebraické výrazy a jejich úpravy

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Dělení mnohočlenu jednočlenem

Krok po kroku: střední

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Krok po kroku: lehké

Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Krok po kroku: střední

Zápis pomocí výrazů

Zápis výrazů s proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Úpravy výrazů s jednou proměnnou

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Úpravy výrazů s více proměnnými

Psaná odpověď: těžké

Úpravy výrazů s více proměnnými

Pexeso: střední

Úpravy výrazů s více proměnnými

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů: vnořené mocniny

Rozhodovačka: těžké

Rozklad na součin (postupné vytýkání)

Krok po kroku: střední

Rozklad na součin

Rozhodovačka: těžké

Lomené výrazy

Lomené výrazy

Psaná odpověď: střední

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: střední

Lomené výrazy

Pexeso: těžké

Úpravy lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Podmínky lomených výrazů

Rozhodovačka: těžké

Lomené výrazy

Krok po kroku: lehké

Lomené výrazy

Přesouvání: těžké

Lomené výrazy

Krok po kroku: střední

Lomené výrazy

Krok po kroku: těžké

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: lehké

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: střední

Podmínky lomených výrazů

Krok po kroku: těžké

Početní operace s lomenými výrazy

Krok po kroku: lehké

Početní operace s lomenými výrazy

Krok po kroku: střední

Početní operace s lomenými výrazy

Krok po kroku: těžké

Výrazy s faktoriálem a kombinačními čísly

Úpravy výrazů s faktoriálem

Rozhodovačka: těžké

Úpravy výrazů s kombinačním číslem

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: střední

Výrazy a jejich úpravy: mix

Rozhodovačka: těžké

Výrazy a jejich úpravy: mix

Psaná odpověď: těžké

Elementární algebra: Rovnice

Základní rovnice s jednou neznámou

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: střední

Základní rovnice s jednou neznámou

Psaná odpověď: těžké

Rovnice se závorkami

Rovnice se závorkami

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Psaná odpověď: střední

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Krok po kroku: střední

Rovnice se zlomky

Rovnice se zlomky

Psaná odpověď: těžké

Rovnice se zlomky

Krok po kroku: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Rovnice s lomenými výrazy

Psaná odpověď: těžké

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: lehké

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: střední

Rovnice s lomenými výrazy

Krok po kroku: těžké

Vyjádření neznámé z rovnice

Vyjádření neznámé z rovnice

Psaná odpověď: těžké

Dvě rovnice o dvou neznámých

Grafické řešení soustavy lineárních rovnic

Grafař: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Psaná odpověď: střední

Dvě rovnice o dvou neznámých

Psaná odpověď: těžké

Soustava dvou rovnic: sčítací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: střední

Soustava dvou rovnic: dosazovací metoda řešení

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Kvadratické rovnice

Psaná odpověď: střední

Kvadratické rovnice

Přesouvání: těžké

Kvadratické rovnice

Psaná odpověď: těžké

Ryze kvadratické rovnice

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice bez absolutního členu

Krok po kroku: střední

Kvadratické rovnice: diskriminant

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice: Vietovy vzorce

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Krok po kroku: těžké

Kvadratické rovnice

Slovní úlohy: těžké

Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: lehké

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: střední

Exponenciální rovnice

Krok po kroku: těžké

Exponenciální rovnice

Psaná odpověď: těžké

Logaritmické rovnice

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: lehké

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: střední

Logaritmické rovnice

Krok po kroku: těžké

Logaritmické rovnice

Psaná odpověď: těžké

Rovnice: mix

Rovnice: mix

Psaná odpověď: těžké

Elementární algebra: Posloupnosti a řady

Zápis posloupností

Zápis posloupností

Rozhodovačka: těžké

Aritmetická a geometrická posloupnost

Aritmetická a geometrická posloupnost

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Vlastnosti lineární funkce

Rozhodovačka: těžké

Lineární funkce: mix

Lineární funkce: mix

Rozhodovačka: střední

Funkce: Kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Vlastnosti kvadratické funkce

Rozhodovačka: těžké

Funkce: Exponenciální a logaritmické funkce

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Vlastnosti exponenciálních a logaritmických funkcí

Rozhodovačka: těžké

Finanční gramotnost: Počítání s penězi

Peníze a procenta

Peníze a procenta

Rozhodovačka: střední

Finanční gramotnost: Finanční pojmy a principy

Finanční produkty: pojmy

Finanční produkty: pojmy

Rozhodovačka: střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Vztahy grafů a tabulek

Vztahy grafů a tabulek

Rozhodovačka: těžké

Bodové grafy

Bodové grafy

Porozumění: lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence