Aritmetika: Počítání: kombinace operací

Počítání a logické myšlení

Číselné křížovky

Přesouvání: těžké

Doplň operaci

Přesouvání: těžké

Aritmetika: Kladná a záporná čísla

Výrazy s absolutní hodnotou

Výrazy s absolutní hodnotou

Rozhodovačka: střední

Kladná a záporná čísla: mix

Kladná a záporná čísla: mix

Rozhodovačka: střední

Aritmetika: Dělitelnost

Podmínky dělitelnosti

Dělitelnost a Vennův diagram

Přesouvání: těžké

Zlomky, procenta, desetinná čísla: Procenta

Počítání s procenty

Počítání s procenty

Krok po kroku: střední

Procenta: mix

Procenta: mix

Slovní úlohy: střední

Geometrie: Geometrické konstrukce

Geometrické konstrukce: značení

Geometrické konstrukce: značení

Rozhodovačka: střední

Polopřímky a poloroviny

Polopřímky a poloroviny

Rozhodovačka: střední

Rovnoběžky a kolmice

Rovnoběžky těžší

Mřížkovaná: lehké
0/6

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Konstrukční úlohy: trojúhelníky

Krok po kroku: těžké

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Konstrukční úlohy: čtyřúhelníky

Krok po kroku: těžké

Konstrukční úlohy průřezově

Konstrukční úlohy průřezově

Krok po kroku: střední

Jednotky, míry: Peníze

Peníze

Finanční gramotnost

Slovní úlohy: střední

Diskrétní matematika: Množiny

Vennovy diagramy

Vennovy diagramy

Přesouvání: střední

Diskrétní matematika: Logika

Logické výroky

Mořská logika

Rozhodovačka: střední

Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky

Spojnicové grafy

Spojnicové grafy

Slovní úlohy: střední

Bodové grafy

Bodové grafy

Porozumění: lehké
0/5
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence