Přehled
UčitelNávštěvník

Počítání


TémaMíra zvládnutíÚroveň obtížnosti
Čísla
Počítání do 100      
1. úroveň 50 jevů
  
Číselná osa: celá čísla      
1. úroveň 42 jevů
  
Sčítání a odčitání
Sčítání a odčítání do 10      
1. úroveň 90 jevů
  
Sčítání a odčítání do 20      
1. úroveň 166 jevů
  
Sčítání a odčítání nad 20      
1. úroveň 47 jevů
 
2. úroveň 50 jevů
 
Sčítání pod sebou       
2. úroveň 30 jevů
 
Odčítání pod sebou       
2. úroveň 30 jevů
 
Řady - sčítání a odčítání      
1. úroveň 19 jevů
  
Násobení a dělení
Malá násobilka      
1. úroveň 33 jevů
 
2. úroveň 48 jevů
 
Dělení jednociferné      
1. úroveň 33 jevů
 
2. úroveň 48 jevů
 
Násobení a dělení víceciferné      
1. úroveň 49 jevů
 
2. úroveň 49 jevů
 
Dělení se zbytkem      
1. úroveň 24 jevů
  
Dělitel, násobek       
2. úroveň 31 jevů
 
Aritmetika
Počty záporné      
1. úroveň 27 jevů
  
Pořadí operací, závorky      
1. úroveň 17 jevů
 
2. úroveň 18 jevů
 
Řady - počítání       
2. úroveň 16 jevů
 
Výrazy s absolutní hodnotou       
2. úroveň 40 jevů
 
Mocniny a logaritmy
Mocniny a odmocniny       
2. úroveň 55 jevů
 
Logaritmy        
3. úroveň 48 jevů
Výrazy s mocninami a odmocninami       
2. úroveň 28 jevů
 
Zlomky, procenta, desetinná čísla
Procenta       
2. úroveň 21 jevů
 
Desetinná čísla: sčítání a odčítání       
2. úroveň 19 jevů
 
Desetinná čísla: násobení a dělení       
2. úroveň 22 jevů
 
3. úroveň 21 jevů
Geometrie
Obsah      
1. úroveň 24 jevů
  
Obvod      
1. úroveň 20 jevů
  
Rovnice, funkce, výrazy
Rovnice       
2. úroveň 40 jevů
 
Dosazování do výrazů       
2. úroveň 23 jevů
 
Jednotky, míry
Římská čísla      
1. úroveň 58 jevů
 
2. úroveň 40 jevů
 
Hodiny, poznávání      
1. úroveň 25 jevů
  

  • Každé téma má jednu, dvě nebo tři úrovně obtížnosti.
  • Pokuste se získat co nejlepší výsledek pro každou z nich.
  • Medaile, které můžete získat, jsou uvedeny níže.

rozkoukávání první úspěchy dobrý základ skvěle, mám zvládnuto nadpozemský výkon

Napište nám

Narazili jste na chybu v aplikaci?
Máte nápad na vylepšení?
Uvítali byste rozšíření obsahu?
Zajímá nás všechno, co nám chcete sdělit.

E-mailová adresa (prosím vyplňte, ať Vám můžeme dát vědět odpověď)

Odeslat
NAPIŠTE NÁM
Umíme česky Umíme anglicky