Matematika

Třída / ročník:   Vše2.3.4.5.6.7.8.9.
Kompaktní pohled  »Detailní pohled  »Náhledy  »

Aritmetika

Čísla

Sčítání a odčítání: základy

Sčítání a odčítání víceciferné

Násobení a dělení

Počítání: kombinace operací

Kladná a záporná čísla

Dělitelnost

Mocniny, odmocniny, logaritmy

Číselné soustavy

Zlomky, procenta, desetinná čísla

Zlomky

Procenta

Desetinná čísla

Geometrie

Prostorová představivost

Názvy a vlastnosti útvarů

Obsah, obvod

Objem, povrch

Úhly

Geometrické konstrukce

Operace a vlastnosti v rovině

Pravoúhlý trojúhelník

Elementární algebra

Algebraické výrazy a jejich úpravy

Rovnice

Posloupnosti a řady

Funkce

Typy a vlastnosti funkcí

Grafy funkcí

Lineární funkce

Kvadratické funkce

Goniometrické funkce

Exponenciální a logaritmické funkce

Jednotky, míry

Čas

Jednotky

Peníze

Diskrétní matematika

Množiny

Logika

Kombinatorika

Pravděpodobnost

Statistika a práce s daty

Grafy a tabulky

Statistika

Tematická zadání

Tematická zadání: slovní úlohy

Logické úlohy

Sokoban

Kulička

Skákačka

Rozdělovačka

Rozbitá kalkulačka

Rušná hodinka

Ploty

Barevné sudoku

Mřížkovaná

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM